Stockholm
+46 8 545 899 30
Göteborg
+46 31 15 73 00
Malmö
+46 40 12 38 10

Aktuella uppdrag

För företag

Bohmans Nätverk rekryterar marknadschefer, starka ledare och specialister inom hela kommunikationsområdet. Varje individ som vi rekryterar ger våra uppdragsgivare unika konkurrensfördelar.

Vi skräddarsyr interims- och bemanningslösningar för våra kunder inom våra huvudområden marknad, försäljning, online och PR. De vanligaste uppdragen är marknadschefer, kommunikationschefer och försäljningschefer, Online Marketing Managers samt specialister inom UX och e-commerce.

Bohmans Executive & HR Partner arbetar med vd- och ledningsgruppsnivån, med search som huvudmetod. Vi ger operativt och strategiskt stöd inom Human Resources, som resursförstärkning eller löpande under längre tid. Vi erbjuder även kvalificerad personbedömning av kandidater som second opinion med intervjuer, tester, referenstagning samt bedömning av ledar- och utvecklingspotential, antingen hos enskilda medarbetare, ett team eller en hel avdelning.

Mer om vårt erbjudande. Vi ska ge ett urval av kandidater som överträffar förväntningarna med långsiktigt hållbara resultat, genom unika nätverk och urvalsmetoder. Kombinerat med djup erfarenhet från fokusområdena är detta grunden för att identifiera de mest intressanta kandidaterna. Search är vårt största tjänsteområde. Vi erbjuder även publika rekryteringar, interimslösningar, outsourcing och audits.

Kunderna finns på både köpar- och konsultsidan (från detaljhandel & FMCG, till TIME, bank, finans & försäkring samt servicenäringen, industri & offentlig sektor).

Vi arbetar med bl a följande befattningar: VD, Marknadsdirektör / marknadschef, Försäljningsdirektör / försäljningschef & KAM, Informationsdirektör / informations-, Press- & IR-chef, Kommunikationsdirektör / kommunikationschef, Kommunikatör / Informatör, Produktchef / Brand Manager, Online Marketing Manager, UX Manager / UX designer, Webbdesigner, Projektledare, Produktionsledare, Creative director & Art director, Copywriter samt Marknadskoordinator.

Inom HR ger vi stöd i både operativa och strategiska uppdrag, inom ett antal olika områden:

Ledarstöd & Utveckling: Ledarskap, 360, coachning

Svåra samtal & möten: Konflikthantering, samarbetsproblem, ge feedback

Lönebildning & förhandling: Lönesamtalet, löneprocess, lönerevision

Policys & processer: Etik, konformitet, struktur

Arbetsrätt, övertalighet & avveckling: Anställnings- & kollektivavtal, LAS turordning, omplacering, uppsägning.

Våra uppdrag är ofta repeat business där ledningen får stöd i avgörande skeden. De vanligaste branscherna är:

  • FMCG & detaljhandel
  • Media, underhållning & online
  • IT & telekom
  • Bank, finans & försäkring
  • Konsult- & byråvärlden
  • Industri, läkemedel & hälsa
  • Offentlig sektor
 
 

Copyright 2015

Bohmans Nätverk

Pictures by Getty Images

Sitemap