Stockholm
+46 8 545 899 30
Göteborg
+46 31 15 73 00
Malmö
+46 40 12 38 10

Aktuella uppdrag

Tjänster

Executive Search

Vi identifierar och utvärderar människor vid chefsrekrytering inom reklam och marknadsföring, försäljning, digital samt PR och Information.

Med unika nätverk samt en mycket sofistikerad CV-databas med fler än 32,000 personer ger vi ett oslagbart urval av kandidater.

Search innebär också att vi tar aktiv kontakt med kandidater som är lämpliga för den aktuella tjänsten efter segmentering av branscher och företag med rätt typer av kandidater. Arbetet sker naturligtvis helt diskretionärt.

Search

Vi använder searchmetoden även för andra uppdrag t ex specialist-tjänster, men även t ex när en kund har provat annonsering utan att finna rätt kandidater.

Publika rekryteringar

Vi utlyser då en tjänst öppet för att söka bland personer som besöker vår hemsida. Vi kontaktar i många fall även lämpliga kandidater i vår CV-databas samt kan komplettera med annonsering på andra håll.

Interim management

Uthyrning av chefer och ledare inom reklam/marknadsföring, försäljning, digital samt PR/information på managementnivå är en tjänst med stor efterfrågan. Det är en snabb lösning för tidsbegränsade behov av värdefull kompetens på managementnivå eller för att tillfälligt ersätta andra nyckelpersoner, t ex vid sjukdom.
Uthyrning sker under kortare eller längre perioder, utifrån den enskilda kundens behov.

HR Manager

Vi hjälper er med hela eller delar av er HR-funktion, t ex när det gäller lönesättning och ersättningsmodeller,  personaladministration och personalchefsfunktioner.  Tjänsten bidrar till att professionalisera personalfunktionen.

Interim

Vi hyr ut specialister och konsulter med egen F-skattsedel inom våra fokusområden reklam och marknadsföring, försäljning, digital samt PR och information. Det kan vara  värdefullt vid belastningstoppar, föräldraledighet eller sjukdom.

Audits

Genom audits kartlägger och inventerar vi kompetens och samspel mellan människor i ledningsgruppen, på individnivå eller specifika delar av verksamheten. På så vis bidrar vi till att optimera kopplingen mellan människorna i organisationen och din affär.

Outsourcing

Vi hjälper även våra kunder i processen att outsourca delar av sin verksamhet inom reklam och marknadsföring, försäljning, digital samt PR och information.

Många kunder strävar efter rätt balans mellan byråsamarbetet med byrå och den egna inhouseverksamheten. Vi har stor erfarenhet av detta och kan därför hjälpa er att hitta den bästa lösningen.

 
 

Copyright 2015

Bohmans Nätverk

Pictures by Getty Images

Sitemap