Stockholm
+46 8 545 899 30
Göteborg
+46 31 15 73 00
Malmö
+46 40 12 38 10

Aktuella uppdrag

Vår metod

Våra uppdrag utgår från en väl beprövad och inarbetad metod som i korthet ser ut på följande vis:

  1. Förstudie samt framtagande av kravprofil för tjänsten
  2. Sökning
  3. Urval och presentation av kandidater
  4. Referenstagning samt tester
  5. Anställning
  6. Utvärdering

Efter genomförd förstudie arbetar vi fram kravprofilen tillsammans med dig som uppdragsgivare, påbörjar vi sökning efter lämpliga kandidater. Detta sker med hjälp av egna nätverk, en sofistikerad databas samt genom andra externa kanaler.

Därefter genomförs omfattande djupintervjuer med lämpliga kandidater innan vi slutligen presenterar ett urval. Normalt sett får du träffa cirka tre till fyra slutkandidater som alla ska vara väl kvalificerade för den aktuella tjänsten.

Urvalet grundar sig både på kandidaternas formella bakgrund, och på personliga egenskaper. I vårt arbete ingår en rigorös kontroll av referenser som ska ge en komplett bild av den person som är aktuell.

Vi stämmer av lönekrav och förväntningar samt erbjuder möjlighet till personbedömningar och tester med hjälp av psykolog.

 
 

Copyright 2015

Bohmans Nätverk

Pictures by Getty Images

Sitemap