Stockholm
+46 8 545 899 30
Göteborg
+46 31 15 73 00
Malmö
+46 40 12 38 10

Aktuella uppdrag

Våra etiska regler

Våra etiska regler är av stor vikt både för att du som kund eller kandidat ska känna dig trygg. Reglerna omfattar alla våra uppdrag:

  • All känslig information från kund eller kandidat behandlas konfidentiellt.
  • Vi väger aldrig in faktorer som kön, ålder, etnicitet eller sexuell läggning i våra rekryteringar.
  • Vi erbjuder inte våra kunder branschmässig exklusivitet, däremot arbetar en och samma konsult aldrig med konkurrerande uppdrag samtidigt.
  • Vi letar inte aktivt efter kandidater hos våra kunder.
  • Kandidater som tidigare placerats med hjälp av oss kontaktas inte för nya tjänster.
  • En och samma kandidat kan inte vara involverad i mer än ett uppdrag åt gången. Om en kandidat svarar på flera annonser görs en bedömning av vilken tjänst som är mest lämplig. Om det är svårt att avgöra ska kandidaten tillhöra den först sökta tjänsten. Undantaget är annonsering i extern media som bekostas av kunden.
  • Om kandidater som jobbar på ett kundföretag aktivt tar kontakt med oss och meddelar att de söker nya jobb, kan de även kandidera till andra tjänster. I dessa ofta vanskliga fall, ska beslut fattas med gott omdöme från konsulten på Bohmans.
 
 

Copyright 2015

Bohmans Nätverk

Pictures by Getty Images

Sitemap