Stockholm
+46 8 545 899 30
Göteborg
+46 31 15 73 00
Malmö
+46 40 12 38 10

Aktuella uppdrag

Medarbetare i Stockholm

Erik Haglöf

Mobil: +46 (0) 70 844 11 60
E-post: erik.haglof@bohmans.com

Hans fokus som vd är rekrytering av chefer och nyckelpersoner inom hela kommunikationsområdet, t ex media, information/PR samt försäljnings- och marknadssidan. Uppdragsgivarna finns främst i Norden och övriga Europa.

Erik är en flitig debattör och har medverkat i bl a Resumé, Dagens Nyheter, TV4 och SVT samt har skrivit två uppmärksammade böcker ”Om TV och Reklam” och ”Tänk Tvärtom” som handlar om Diesels varumärkesbygge.

Han har mer än 20 års erfarenhet av rekryterande roller med en gedigen bakgrund från ledande befattningar både från kund-/köparsidan samt byråvärlden. Erik är verksam på Bohmans sedan 2001 som seniorkonsult och ägare. Han har en civilekonom- och MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm samt Università Bocconi i Milano.

Karin Teljstedt

Mobil: +46 (0) 72 335 14 70
E-post: karin.teljstedt@bohmans.com

Karin är bolagets vice VD och COO. Hon har lång erfarenhet från företag inom starka konsumentvarumärken med fokus på snabbrörliga konsumentvaror, bl a Carlsberg, Warner Home Video och dåvarande CloettaFazer.

De senaste åren har hon kombinerat erfarenheten från ledande roller på kundsidan med rekrytering, främst chefer och specialister inom sälj och marknad. Hon har där arbetat både med tillsvidareanställningar och interimslösningar.

Karin har en civilekonomexamen från Linköpings Universitet, med inriktning på företagsstrategi och marknadsföring.

Erik Myrhage

Mobil: +46 (0) 73 373 45 33
E-post: erik.myrhage@bohmans.com

Han är en av bolagets mest erfarna rekryteringskonsulter med mer än 20 års erfarenhet av rekryterande roller och är verksam på Bohmans allt sedan 2001, både som seniorkonsult och ägare.

Eriks huvudsakliga fokus är Executive Search av chefer och nyckelpersoner för uppdragsgivare inom detaljhandel, snabbrörliga konsumentvaror, webb, IT/telekom, reklam, media samt även industri. Han har tidigare haft en rad ledande befattningar inom media, reklam och webb.

Han är huvudansvarig för Bohmans verksamhet i Göteborg, Malmö / Öresund och övriga Europa samt USA.

Han har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Kristian Vång (f d Göransson)

Mobil: + 46 (0) 76 768 84 93
E-post: kristian.vang@bohmans.com

Kristian är en erfaren rekryteringskonsult med personalvetarbakgrund. Han arbetar främst med rekrytering inom online och E-commerce med roller som Digital Marketing Managers, E-Commerce Managers & E-Commerce Specialists, Online Sales, Analysts, Content, SEO/SEM och Interaction & UX Designers.

Han har tidigare arbetat som HR-konsult med fokus på rekrytering inom IT och teknik och har därutöver erfarenhet som kundansvarig konsult inom Employer Branding med syfte att stärka uppdragsgivares position på marknaden.

Kristian har läst PA-programmet på Linköpings Universitet och har en fil kand i pedagogik. Han har därutöver en gedigen idrottsbakgrund och har bl a spelat innebandy på elitnivå.

Ebba Hultkvist Stragne

Mobil: +46 (0) 76 800 98 08
E-post: ebba.stragne@bohmans.com

Ebba är rekryteringskonsult och även pr- och marknadsansvarig på Bohmans. Hon är särskilt inriktad på rekryteringar inom pr, kommunikation, media och marknadsföring med en växande andel onlineuppdrag.

Tidigare har Ebba arbetat som pr-konsult i närmare sju år, med särskilt fokus på varumärkesutveckling. Hon har också jobbat inom event-, reklam- och förlagsbranschen samt har mångårig erfarenhet av skådespeleri inom tv, teater och film.

Hon är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, med marknadsföring som inriktning.

Linda Segerström

Mobil: +46 (0) 76 408 77 91
E-post: linda.segerstrom@bohmans.com

Linda är ansvarig för Bohmans interimserbjudande, med uthyrning av chefer och specialister inom hela kommunikationsområdet. Linda kommer senast från en en roll som rekryterings- och konsultchef på Inhouse. Som rekryteringskonsult i kommunikationsbranschen har hon haft ett särskilt fokus på specialist och produktionsnära roller.

Hon har en tidigare bakgrund som bl a partner på marketing- och eventbyrån Schmidt Reklam. Innan dess var hon produktionsledare på reklambyrån Volt och har också erfarenhet från förlags- och medievärlden på Bonnier Carlsen.

Linda har studerat vid Berghs School of Communications, är diplomerad DIHR och har en fil. kand i Reklam & PR.

Jan Berkö

Mobil: +46 (0) 73 626 30 43
E-post: jan.berko@bohmans.com

Jan är affärsområdeschef för Bohmans Interim Solutions samt senior rekryteringskonsult med särskild inrikting på uppdrag inom sälj och media. Jan har tidigare varit försäljningschef på Resumé, Veckans Affärer samt Dagens Medicin. Han har en gedigen branscherfarenhet inom media och kommunikation samt tio år inom resebranschen.

Jan har haft flera ledande positioner inom sälj och marknad med närmare tio års erfarenhet av rekryterande roller. Jan är marknadsekonom från IHM och utbildad varumärkesstrateg.

Cecilia Schön Jansson

Mobil: cecilia.schon.jansson@bohmans.com
E-post: 070-560 42 51

Cecilia är senior rekryteringskonsult med fokus på att rekrytera personer till ledande roller inom hela kommunikationsområdet. Hon har under de senaste fem åren varit vd för Sveriges Kommunikatörer och har innan dess haft flera befattningar som kommunikationsdirektör, bl a på Saab, Alecta, Skanska och Trygg Hansa.

Hon startade sin karriär på SAS och Ericsson där hon var kommunikationschef inom flera affärsområden. Cecilia har genom de befattningar hon har haft själv fått värdefull rekryteringserfarenhet till ledande positioner inom kommunikation.

Cecilia medverkar ofta i sammanhang där värdet av professionell kommunikation samt kommunikatörens roll och egenskaper diskuteras. Hon har genom sitt engagemang i Sveriges Kommunikatörer varit involverad i flera olika forskningsprojekt som belyser värdet av kommunikativt ledarskap och den viktiga roll som framtidens kommunikatör har, med krav på att vara t ex affärsorienterad, påverkande och drivande.

Hon har studerat statskunskap, företagsekonomi samt media och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet. Cecilia har också tidigare varit Styrelseordförande i Sveriges Kommunikatörer samt styrelseledamot i Hjärt-Lungfonden.

Claes Bohman

Mobil: +46 (0) 70 778 20 71
E-post: claes.bohman@bohmans.com

Han är företagets grundare. Han är knuten till Executive Search av chefer och nyckelpersoner.

Claes har en bred och mycket omfattande erfarenhet från marknadssidan inom bl a konsumentsektorn och modebranschen, både från svenska och globalt verksamma bolag.

Han är initiativtagare till den nationellt uppmärksammade kampanjen ”Runda Upp” som går ut på att den som handlar i en butik kan välja att runda av summan uppåt och ge mellanskillnaden till en välgörenhetsorganisation.

Claes fick med sig ett flertal stora klädkedjor i projektet som hittills har samlat in drygt 20 miljoner kronor.

Erika Collin

Mobil: +46 (0)73 519 55 59
E-post: erika.collin@bohmans.com

Erika är Researcher och arbetar även med Business Support på Bohmans Nätverk. Hon har en gedigen bakgrund från rekrytering, service och administration med erfarenhet från bl a Coor Service Management, BancTec samt SL. Hennes erfarenhet från HR samt rekryteringsbranschen är senast från CIP global executive search där hon har arbetat mycket med rekrytering inom detaljhandel och mode. Hon arbetar nu främst med rekrytering inom marknad och kommunikation med stort digitalt fokus.

Erika har läst personalvetarprogrammet på Södertörns Högskola och har en filosofie kandidatexamen med sociologi som huvudämne.

Tanja Musazai

Mobil: +46 (0) 73 635 24 18
E-post: tanja.musazai@bohmans.com

Tanja är PR Coordinator och Researcher på Bohmans Nätverk. Hon har tidigare jobbat på kommunikationsbyrån Hallvarsson & Halvarsson och kommer senast från Cloudberry Urban Souls som är en kommunikationsbyrå inriktad på samhällsbyggnad och stadsutveckling.

Tanja har tidigare arbetat inom eventmarketing och varit politiskt engagerad inom Moderaterna under sin studietid vid Stockholms universitet. Hon har en kandidatexamen i reklam och PR från Stockholms universitet samt har läst Retorikkonsultprogrammet vid Södertörns Högskola. Utöver det studerar hon nu Marketing Communication and Fashion på Masternivå vid Stockholms universitet.

Johan Larsson

Mobil: +46 (0) 73 344 44 41
E-post: johan.larsson@bohmans.com

Johan är rekryteringskonsult med fokus på tjänster inom reklam och marknadsfunktioner. Han har 20 års erfarenhet från reklambranschen och har jobbat som projektledare / Account Director på ett flertal större fullservicebyråer i både Stockholm och Öresundsområdet. Han har därutöver varit marknadschef på Mercedes-Benz i Köpenhamn.

Johan har även en gedigen grafisk bakgrund från Expressen.

Han har en högskoleutbildning från Grafiska Institutet/IHR med fokus på marknadsföring, organisationslära och grafisk formgivning. Han har även studerat på Företagsekonomiska Institutet och själv varit lärare på Berghs School of Communication.

Medarbetare i Göteborg

Erik Myrhage

Mobil: +46 (0) 73 373 45 33
E-post: erik.myrhage@bohmans.com

Han är en av bolagets mest erfarna rekryteringskonsulter med mer än 20 års erfarenhet av rekryterande roller och är verksam på Bohmans allt sedan 2001, både som seniorkonsult och ägare.

Eriks huvudsakliga fokus är Executive Search av chefer och nyckelpersoner för uppdragsgivare inom detaljhandel, snabbrörliga konsumentvaror, webb, IT/telekom, reklam, media samt även industri. Han har tidigare haft en rad ledande befattningar inom media, reklam och webb.

Han är huvudansvarig för Bohmans verksamhet i Göteborg, Malmö / Öresund och övriga Europa samt USA.

Han har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Hans Rosenhoff

Mobil: +46 (0) 70 713 06 72
E-post: hans.rosenhoff@bohmans.com

Hans har en bakgrund från ledande befattningar inom byråsidan sedan mer än 20 år där han har arbetat med FMCG, kedjeföretag och även B2B, såväl nationellt som nordiskt och globalt. Fokus har legat på kommunikationsstrategier och varumärkesutveckling.
Hans har dessutom arbetat med affärsutveckling samt MarComSell. Han har ett starkt intresse för människor som individer samt för människor i team.

Hans är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg.

Medarbetare i Malmö

Johan Larsson

Mobil: +46 (0) 73 344 44 41
E-post: johan.larsson@bohmans.com

Johan är rekryteringskonsult med fokus på tjänster inom reklam och marknadsfunktioner. Han har 20 års erfarenhet från reklambranschen och har jobbat som projektledare / Account Director på ett flertal större fullservicebyråer i både Stockholm och Öresundsområdet. Han har därutöver varit marknadschef på Mercedes-Benz i Köpenhamn.

Johan har även en gedigen grafisk bakgrund från Expressen.

Han har en högskoleutbildning från Grafiska Institutet/IHR med fokus på marknadsföring, organisationslära och grafisk formgivning. Han har även studerat på Företagsekonomiska Institutet och själv varit lärare på Berghs School of Communication.

 
 

Copyright 2015

Bohmans Nätverk

Pictures by Getty Images

Sitemap