Ekonomiansvarig med controllerkompetens till Städa Sverige.

Städa Sverige Ekonomisk Förening är en del av den svenska idrottsrörelsen. Medlemmarna i föreningen är uteslutande ideella idrottsförbund. Idrottsungdomar från dessa förbund utgör också basen för vår verksamhet. Vi har i trettio år engagerat ungdomsidrotten i att städa olika delar av den svenska miljön. Mest välkänd är vår kampanj längs Sveriges vägar med årligen 400 föreningsuppdrag och i runda tal 1 000 ton upplockat skräp längs de större vägarna. Kampanjen stöds av näringslivet och Trafikverket och sträcker sig från Norrbotten till Skåne.

Förutom vägstädning driver vi miljöprojekt på 100-tals kuststränder där vi säkerställer att 3000 säckar med skräp hamnar på återvinningsstationer istället för i haven. Det senare projektet berör knappt hälften av landets kommuner.

I rollen som ekonomiansvarig hos Städa Sverige har du ansvaret för hela vår ekonomifunktion med löpande redovisning, likviditetsavstämningar, löner, momsdeklarationer, utredningar, analys och statistik, budgetuppföljning, månadsbokslut och rapporter till vd.

Du sitter i ledningsgruppen för verksamheten och förväntas aktivt bidra i att utveckla funktionen i takt med att verksamheten växer och nya rutiner behövs. Vi har gjort ett stort arbete senaste åren i att digitalisera all administration. Ekonomifunktionen behöver nu utveckling av controllerkaraktär, bl a lönsamhetsuppföljningar och olika analyser.

Redovisning och fakturering.

-Löpande bokföring, periodiseringar, månadsavstämningar, med skatte- och momsrapportering.

-Leverantörsfakturor, kontering, leverantörsbetalningar.

-Fakturering av försäljning.

-Kundinbetalningar, påminnelser.

-Löneadministration inklusive rapportering till Collectum, Fora, Arbetsgivaralliansen m fl.

-Regelbunden kontakt med vår affärsbank.

Bokslut.

-Bokslut, periodiseringar, dispositioner, semesterskuld, särskild löneskatt på pensionskostnader, förbereda bokslut med underlag innan revision.

Rapportering och analys.

-Uppdatering av säljrapporter, resultatrapporter månadsvis inför styrelsemöte.

-Intäktsanalys kvartalsvis av försäljning och intäkter.

Controlleruppgifter.

-Budgetarbete; ta fram underlag i budgetarbetet, delaktig i arbetet med affärsplaneringen.

-Budgetuppföljning månatligen.

- Periodiska rapporter,

- Prognoser,

- Lönsamhetsuppföljningar,

- Granskning av investeringsärenden,

- Utveckling av rutiner och system,

- Utredningar,

- Stöd med underlag till projektledare och säljare

Övrigt:

Tjänsten är tillsvidare på heltid med start enligt överenskommelse.
Arbetet intensifieras i augusti, men ansök gärna redan idag med ditt CV och personliga brev!

Välkommen med din ansökan via länken.

För mer information kontakta Linda Schmidt, linda.schmidt@bohmans.com. tel +46(0)76 408 77 91 eller Erik Haglöf erik.haglof@bohmans.com / tel +46 (0) 708 44 11 60 eller

 

 

Städa Sverige Sök jobbet

Undrar du något? Kontakta mig gärna.

linda.schmidt@bohmans.com