Kommunikationschef

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och hållbara lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner.

En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Kungsleden är ett växande bolag med ett företagsklimat som genomsyras av en transparent och öppen kultur där det alltid är snabbt till beslut. Allt vi gör tar avstamp i våra värderingar: Omtanke, Glädje och Professionalism. Inom bolaget arbetar ca 110 personer. Kungsleden välkomnar mångfald oavsett kulturell bakgrund, sexuell läggning, funktionsvariation, religion eller ålder. Vi är jämställda på alla nivåer i bolaget och mångfalden bidrar på ett positivt sätt till Kungsledens utveckling.

Kungsleden söker en Kommunikationschef med rapportering direkt till vd. Tjänsten  innebär personalansvar för en mindre grupp och är placerad vid företagets huvudkontor i Stockholm.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Kommunikationschefens övergripande och primära uppgift är att ansvara för Kungsledens externa och interna kommunikation med syftet att förstärka en positiv bild av företaget till allmänheten och alla intressenter, särskilt investerare och hyresgäster. Du kommer att arbeta med att bygga och fylla varumärket, ansvara för kommunikationsstrategi och varumärkesplattform, liksom att löpande tillse att kommunikationen harmonierar med bolagets strategi samt att gällande regelverk för börsnoterade företag efterlevs. Du har också ett övergripande ansvar för Marknadsavdelningen och att relaterade aktiviteter är i linje med Kungsledens kommunikationsstrategi.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Planera, utveckla och ta fram års-och kvartalsrapporter, presentationer, företagspresentationer, websidor, intranät, direktmail, kampanjer i sociala media, events etc
 • Arbeta med företagets internkommunikation
 • Ta fram företagets kommunikationsstrategi, plan och policy
 • Planera, förbereda och koordinera materiel för road shows och PR-aktiviteter riktade mot investerare inklusive institutionella investerare, fastighetsfonder, private equity företag etc
 • Övervaka de aktiviteter som pågår i marknadsavdelningen
 • Skriva tal och pressreleaser, främja speciella events, schemalägga intervjuer för VD eller andra personer i ledningsgruppen samt förbereda intervjuerna med Q & A:s
 • Kommunicera internt, hålla föredrag och presentationer för alla delar av organisationen i såväl informations-och utbildningssyfte som i motivations-och lojalitetsbyggande syfte
 • Planera företagets strategiska kommunikation med kunder
 • Arbeta med respektive region och deras kommunikation
 • Delta aktivt i Ledningsgruppen och i andra projekt-eller ledningsgruppssammansättningar
 • Vara kulturbärare för organisationen
 • Vara delaktig i företagets krishantering
 • Coacha direktrapporterade så att de når sina mål. Kontinuerligt följa upp och utvärdera medarbetarnas presentationer i förhållande till Verksamhetsplan och utvecklingsplaner

 Kravprofil

Lämplig bakgrund för att lyckas i den här tjänsten är gedigen erfarenhet av kommunikation i ledande befattningar, företrädelsevis inom fastighetsbranschen och av att arbeta med kommunikation i börsnoterat företag. Erfarenhet från Investor relations och Public Relations är meriterande. Vi vill också att du har utmärkta språkkunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Du har relevant akademisk utbildning och vi värdesätter egenskaper hos dig som att du är affärsmässig, social, nytänkande, proaktiv, strategisk, relationsbyggande och noggrann. Du är strategisk och van att arbeta operativt.

Befattningen kräver att du är bra på att samarbeta såväl inom företaget samt med styrelse, kunder och media. Du kommer att ha frihet under ansvar, ofta med strikta deadlines och periodvis med mycket hög arbetsbelastning.

lkommen med din ansökan

Kungsleden samarbetar i denna rekrytering med Bohmans Nätverk. Skicka gärna in din ansökan med CV och ett personligt brev snarast men senast den 16 augusti. Urval och intervjuer sker löpande och rekryteringsarbetet intensifieras i augusti.

Ansökningar behandlas strikt konfidentiellt. För mer information om tjänsten kontakta Bohmans Nätverk genom Cecilia Schön Jansson, cecilia.schon.jansson@bohmans.com, +46705604251.

 

 

Sök jobbet

Undrar du något? Kontakta mig gärna.

cecilia.schon.jansson@bohmans.com

Liknande jobb