Kommunikationschef

KRAV bildades 1985 för att samla intresset för alternativ odling och utveckla ett miljömärke som kunde vägleda konsumenterna. Under organisationens dryga 30 år har KRAV:s regler utökats till att omfatta hela livsmedelskedjan. Idag är drygt 9 100 konsumentartiklar KRAV-märkta. Cirka 3 800 lantbrukare och 700 förädlingsföretag har KRAV-certifierad produktion, och 700 butiker och 1 200 restauranger är KRAV-godkända. Samtliga företag som använder KRAV-märket betalar licensavgift till KRAV och eventuell vinst återanvänds i verksamheten. Syftet är inte att vara vinstdrivande. KRAV är en ekonomisk förening med medlemmar som, via styrelsen, är med och fattar beslut om hur KRAV ska drivas. Bland medlemmarna finns Arla, Scan och ICA samt intresseföreningar som Naturskyddsföreningen och Ekologiska Lantbrukarna.

KRAV söker en Kommunikationschef som vill arbeta för visionen att all produktion av livsmedel är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar och tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. KRAV har utarbetat en ny strategi med stort fokus på effektiva och affärsmässiga samarbeten samt tydlig varumärkeskommunikation.

Kommunikationschefen arbetar i linje med kommunikationsstrategi, plan och budget samt leder och motiverar avdelningens medarbetare. Kommunikationschefen ingår i ledningsgruppen, rapporterar till vd och har personalansvar för sex personer. Placering är på kontoret i Uppsala, nära centralstationen.

 

Arbetsuppgifter

Kommunikationschefens mest centrala arbetsuppgifter är att:

*Leda arbetet på kommunikationsavdelningen inom både intern och extern kommunikation, och ofta i samarbete med medlemmar och kunder för att skapa ökad synlighet.
*Ansvara för KRAV:s uppdaterade kommunikationsstrategi.
*Ansvara för att avdelningens verksamhetsplan, nyckeltal och budget uppfylls. (Nyckeltalen avser Nöjd Kund Index, Nöjd Personal Index samt Nöjd Medlemsindex).
*Driva, leda och följa upp PR-arbetet.
* Säkerställa KRAV-varumärkets integritet.
*Representera KRAV vid externa evenemang, och föra KRAV:s talan i flera sammanhang.


Bakgrund/kravprofil:

Vi ser gärna att du har erfarenhet inom livsmedel och hållbarhetsfrågor. Du har god förståelse för värderingsdrivna organisationer. Erfarenhet av att vara chef och ledningsgruppsarbete är viktigt, samt gärna med erfarenhet av opinionsbildning. I den här rollen är mycket god arbetsledande förmåga, med intresse för att utveckla medarbetare och skapa ett gott arbetsklimat avgörande för att lyckas. Vidare krävs en mycket väl utvecklad strategisk förmåga, stor förståelse för olika branschers kommunikation och affärslogik samt att du kan uttrycka dig mycket väl i tal och skrift både på svenska och engelska. Relevant högskoleutbildning eller motsvarande krävs för att kunna utföra arbetet som kommunikationschef, t.ex. utbildning inom kommunikation/information, marknadsföring eller liknande.

KRAV samarbetar i denna rekrytering med Bohmans Nätverk. Skicka gärna in din ansökan med CV och ett personligt brev snarast. Urval och intervjuer sker löpande. Ansökningar behandlas strikt konfidentiellt. För mer information om tjänsten kontakta Bohmans Nätverk genom Ebba Stragne ebba.stragne@bohmans.com / +46 (0)76 800 98 08 eller Erik Haglöf erik.haglof@bohmans.com / +46 (0) 708 44 11 60.

 

Sök jobbet

Undrar du något? Kontakta mig gärna.

ebba.stragne@bohmans.com

Liknande jobb