Påverkanschef till Rädda Barnen

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation. Vi har funnits vid barnens sida i över hundra år och vi fokuserar på hållbara insatser – akuta och långsiktiga. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barns rättigheter ska bli verklighet, i Sverige och runt om i världen. För när barnen blir trygga blir världen trygg.

Rädda Barnen är i ett spännande skede. Vi vill ytterligare öka effekten av våra insatser, inte minst tillsammans med andra aktörer, och satsar därför på att stärka vårt påverkansarbete för barns rättigheter ytterligare.

I vårt påverkansarbete vill vi hämta styrka och argument från data och kunskap om barns verklighet, och lyfta fram barn och ungas egna röster. Rädda Barnen har ett av Sveriges starkaste varumärken och vi vill tillvarata vår starka position för att skapa förändring av nationell och internationell lagstiftning, policies, praxis, beteenden och investeringar, till gagn för barn. Vårt uppdrag behövs i en värld som allt oftare går i fel riktning, mot en mer auktoritär människosyn och strömningar som ifrågasätter eller aktivt motverkar civilsamhället.

I rollen som påverkanschef leder du ett team med skickliga kollegor och ansvarar för vårt påverkansarbete riktat till aktörer som direkt eller indirekt påverkar barns rättigheter, i Sverige och runt om i världen. Till aktörerna i Sverige hör politiker på nationell, regional och lokal nivå, tjänstemän samt företrädare för näringsliv och andra civilsamhällesorganisationer. Vi påverkar också den svenska regeringen och andra svenska aktörer inom EU, FN och andra internationella organ. Uppdraget är komplext, spännande och viktigt: Du har en central roll i att vi ska lyckas nå våra mål.

I uppdraget ligger också ansvaret för att Rädda Barnens regionala organisation och vår medlemsrörelse ska kunna bedriva ett framgångsrikt påverkansarbete.

Tillsammans med det nyetablerade påverkansteamet som utgörs av ett tiotal medarbetare säkerställer du nära samarbete med andra avdelningar och sektioner för att synka, planera, genomföra och följa upp påverkansarbetet. 

Du är en sammanhållande och motiverande kraft för ditt team, har resultat i fokus och rapporterar till avdelningschefen. Rollen ingår som en del av ledningsteamet för den nyetablerade avdelningen Kunskap, Effekt, Påverkan. I rollen ingår också samarbete med kollegor i vår internationella Save the Children-organisation. Rollen är en tillsvidareanställning vid vårt trevliga kontor i Alvik.

Din bakgrund

För att lyckas i rollen ser vi att du har flerårig erfarenhet av framgångsrikt påverkansarbete riktat till såväl beslutsfattare som tjänstemän inom politik och näringsliv, gärna både i Sverige och internationellt. Du förväntas ha en relevant högskoleutbildning inom exempelvis statsvetenskap, kommunikation, beteendevetenskap eller liknande med erfarenhet från att arbeta inom civilsamhällessektorn och/eller näringslivet under flera år. 

Du har troligtvis minst fem års erfarenhet av personalansvar och är trygg i ditt ledarskap i utveckling och förändring samt är van vid och ser positivt på att arbeta tvärfunktionellt inom en organisation. 

Erfarenhet av arbete inom biståndsverksamhet eller med integration är meriterande för rollen, samt kunskap om hur data, undersökningar och forskningsresultat omsätts till effektiva budskap.

Du har mycket god förmåga att kommunicera på både svenska och engelska.
Personliga egenskaper som är viktiga för rollen är att du bär på en övertygelse om att samhället – och därmed barns villkor – kan förändras i en positiv riktning. Du har en tydlig etisk kompass som stämmer överens med Rädda Barnens värderingar. Du har också en  god förmåga att entusiasmera medarbetare och är nyfiken, kreativ och lösningsorienterad.

Välkommen med din ansökan!

I denna rekrytering tar vi hjälp av rekryteringskonsulter på Bohmans. Vid frågor om rollen kontakta gärna Ebba Stragne: ebba.stragne@bohmans.com / 076-800 98 08 eller Erik Haglöf: erik.haglof@bohmans.com / 070-844 11 60. Ansök via länken till höger ovan. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan senast 18 september.

Rädda Barnen strävar efter att spegla samhällets mångfald och välkomnar självklart alla sökande. Vi är noga med att vara en säker arbetsplats för barn och vuxna och ber om utdrag ur belastningsregistret i samband med anställning. Alla medarbetare förväntas följa våra viktiga riktlinjer som handlar om trygghet och säkerhet för alla, samt våra värderingar och etiska riktlinjer.

Rädda Barnen Sök jobbet

Undrar du något? Kontakta mig gärna.

ebba.stragne@bohmans.com

Liknande jobb