Två produktionskoordinatorer till Städa Sverige – Idrottens miljöorganisation.

Städa Sverige Ekonomisk Förening är en del av den svenska idrottsrörelsen. Medlemmarna i föreningen är uteslutande ideella idrottsförbund. Idrottsungdomar från dessa förbund utgör också basen för vår verksamhet. Vi har i trettio år engagerat ungdomsidrotten i att städa olika delar av den svenska miljön. Mest välkänd är vår kampanj längs Sveriges vägar med årligen 400 föreningsuppdrag och i runda tal 1 000 ton upplockat skräp längs de större vägarna. Kampanjen stöds av näringslivet och Trafikverket och sträcker sig från Norrbotten till Skåne.

Förutom vägstädning driver vi miljöprojekt på 100-tals kuststränder där vi säkerställer att 3000 säckar med skräp hamnar på återvinningsstationer istället för i haven. Det senare projektet berör knappt hälften av landets kommuner.

Städa Sverige är idrottens miljöorganisation. Vi jobbar för ett skräpfritt Sverige och för ungdomsidrottens finansiering. Städa Sverige är en icke vinstdrivande organisation, helägda av 43 idrottsförbund. Varje år organiseras tusentals skräpplockningsuppdrag där 20 000 ungdomar deltar. De får en ersättning till sitt lag vilket bidrar till att finansiera fortsatt idrottande. Men städningen är också en ”väg” in i hållbarhetsfrågan. Vi verkar inom miljö och hållbarhet och har över 400 partners från näringsliv, kommuner som stöttar oss.

Organisationen är uppbyggd av två centrala verksamheter och processer: Försäljning samt projekt. I projektverksamheten skall vi med en ny produktionsenhet säkerställa att planeringen av städprojekten håller hög kvalitet och ger förutsättningar för snabb återkoppling till samarbetspartners och andra intressenter.

Produktionskoordinator
Vi bygger nu upp en produktionsenhet som skall fungera som ett nav i våra projekt och sköta kontakterna med bland annat föreningar och kommuner som medverkar i våra städprojekt. Vi förstärker därför organisationen med två produktionskoordinator till den nya avdelningen.

Vår process kring städprojekt innehåller fem steg, bland de viktigare märks rekrytering och koordinering, både stegen är centrala i förplaneringen. Här har vi kontakt med föreningsledare, planerar utbildningar och städningar, bestämmer områden genom att hämta in information från kommuner och andra markägare. Här koordineras också beställningarna med leverantörer.

Att vara produktionskoordinator innebär att du, med hjälp av lämpligt planeringsverktyg bemannar upp våra projekt med idrottsungdomar, tar fram städområden tillsammans med kommuner samt med god precision samlar och sorterar data. Data som sedan är ett viktigt underlag i återrapporteringen till våra uppdragsgivare och samarbetspartners.

Arbetsuppgifter och ansvar:

 • Rekrytera föreningar via intresseanmälningar, kö eller kommunernas register.
 • Bearbeta kommuner och/eller markägare för inhämtning av städområden samt tillstånd.
 • Samla information och data enhetligt och strukturerat i ett administrativt system.
 • Löpande förse intressenter t ex föreningsledare med relevant information som tidpunkter, utbildningar eller materielleveranser.
 • Du:
  • Fångar möjliga förbättringar, både interna och externa inom rekrytering och koordinering.
  • Är ett viktigt stöd till projektledare och föreningsledare i det operativa städarbetet.
  • Skapar basen för den rapport som lämnas till uppdragsgivare, media m fl.

Personliga egenskaper

Vi sätter ett stort värde på dina personliga egenskaper i den här rekryteringsprocessen. Särskilt viktigt är det att du har rätt inställning och engagemang, förmåga att samarbeta med interna projektledare (intern beställare), föreningsledare och representanter för kommuner och/eller markägare.

Du har en:

 • Stark vilja att lära dig nya saker och är snabbtänkt och effektiv, ser samband och kan koppla samman information.
 • God förmåga att organisera ditt arbete, att leverera i tid och driva på när och där det behövs, med intresse för miljö, och hållbarhetsfrågor.

Du har:

 • Relevant utbildning, treårigt gymnasium eller motsvarande.
 • Dokumenterade kunskaper i Microsoft Office.
 • Erfarenhet av att hantera bilder.
 • Intresse för miljö, och hållbarhetsfrågor samt att skapa snygga, enkla rapporter.
 • Lätt för att vara initiativrik och pragmatisk.
 • Inbyggd noggrannhet, resultatorientering och är en snabb teamplayer.

Tjänsten är heltid med placering i Stockholm, Hammarby Sjöstad, och tillträde i januari 2022. Städa Sverige har för närvarande 11 anställda och kommer att fortsätta utveckla erbjudanden inom miljöområdet de närmaste åren.

Maila ansökan med personligt brev samt cv via länken. För mer information kontakta linda.schmidt@bohmans.com eller Städa Sveriges vd mats.wesslen@stadasverige.se.

Urval och intervjuer sker löpande.

Städa Sverige Sök jobbet

Undrar du något? Kontakta mig gärna.

erik.haglof@bohmans.com

Liknande jobb