Rapporterna riktar sig till dig som arbetar med eller är intresserad av organisations- och affärs-
utveckling samt marknadsföring och kommunikation. Syftet med rapporterna är att ge insikt om hur trender, ny teknik, förändrad mediekonsumtion och köpbeteende påverkar marknadsavdelningars och byråpartners sätt att organisera sig samt verktyg som kan hjälpa dig att fatta rätt beslut i situationer där organisatorisk förändring och talangförsörjning är en avgörande punkt på agendan.