Åsa Elm

Åsas spjutspetskompetens är att hitta rätt kandidater till tjänster och interimsuppdrag inom kommunikation och PR. Exempel på roller är kommunikations-, PR- och presschefer, byråchefer och kommunikationskonsulter, men även styrelseledamöter där kommunikationskompetens kombinerat med affärsförståelse efterfrågas. Åsa jobbar även med rådgivning inom kommunikation, lednings- och organisationsutveckling och tar även interimsuppdrag.

Åsa har en master i internationell ekonomi från Uppsala universitet och en bakgrund som kommunikationsdirektör i internationellt företag, VD på kommunikationsbyrå, presschef och egenföretagare. Åsa har styrelseerfarenheter från nordisk byrå, internationell handelskammare och ideella organisationer. Hon har även varit ansvarig för kommunikationsutbildningarna på en av Sveriges främsta skolor på området.

Med erfarenheter från byråvärlden, linjebefattningar inom såväl privat som offentlig sektor och som egen företagare vill Åsa skapa ökad förståelse för kommunikationsfunktionens förutsättningar och möjligheter, samt bidra till att företag och organisationer rekryterar rätt personer som får både uppdragsgivare och kandidat att växa.

Kontakta Åsa

Mobil: +46 (0) 766 41 14 07
E-post: asa.elm@bohmans.com