Åsa Elm

Åsas spjutspetskompetens är att hitta rätt kandidater till tjänster och interimsuppdrag inom
kommunikation och PR. Exempel på roller är kommunikations-, PR- och presschefer, byråchefer och
kommunikationskonsulter, men även styrelseledamöter där kommunikationskompetens kombinerad
med affärsförståelse efterfrågas. Åsa jobbar även med rådgivning inom kommunikation, lednings-
och organisationsutveckling.

Åsa har en master i internationell ekonomi från Uppsala universitet och en bakgrund som
kommunikationsdirektör i internationellt företag, VD på kommunikationsbyrå, presschef och egen
företagare. Åsa har styrelseerfarenheter från nordisk byrå, internationell handelskammare och
ideella organisationer. Hon har även varit ansvarig för kommunikationsutbildningarna på en av
Sveriges främsta skolor på området.

Med erfarenheter från byråvärlden, linjebefattningar inom såväl privat som offentlig sektor och som
egen företagare vill Åsa skapa ökad förståelse för kommunikationsfunktionens förutsättningar och
möjligheter, samt bidra till att företag och organisationer rekryterar rätt personer som får både
uppdragsgivare och kandidat att växa.