Cecilia Schön Jansson

Cecilia är senior rekryteringskonsult med fokus på att rekrytera personer till ledande roller inom hela kommunikationsområdet. Hon har under de senaste fem åren varit vd för Sveriges Kommunikatörer och har innan dess haft flera befattningar som kommunikationsdirektör, bl a på Saab, Alecta, Skanska och Trygg Hansa.

Hon startade sin karriär på SAS och Ericsson där hon var kommunikationschef inom flera affärsområden. Cecilia har genom de befattningar hon har haft själv fått värdefull rekryteringserfarenhet till ledande positioner inom kommunikation.

Cecilia medverkar ofta i sammanhang där värdet av professionell kommunikation samt kommunikatörens roll och egenskaper diskuteras. Hon har genom sitt engagemang i Sveriges Kommunikatörer varit involverad i flera olika forskningsprojekt som belyser värdet av kommunikativt ledarskap och den viktiga roll som framtidens kommunikatör har, med krav på att vara t ex affärsorienterad, påverkande och drivande.

Hon har studerat statskunskap, företagsekonomi samt media och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet. Cecilia har också tidigare varit Styrelseordförande i Sveriges Kommunikatörer samt styrelseledamot i Hjärt-Lungfonden.