Daniel Ekberger

Han har gedigen erfarenhet av rekrytering kopplat till sina roller som CFO, VD och senior rådgivare med fokus på att driva på och realisera affärsnära och värdeskapande målsättningar från ord till handling, bl a från sina befattningar som CFO Spotify och CFO Atea. Daniel har mångårig erfarenhet av praktiskt såväl som strategiskt lednings- och styrelsearbete. Han har därutöver genomfört fler än 25 kapitalanskaffningar, ett flertal förvärv och omstruktureringar i startups & scaleups.