Emil Hemström

Emil Hemström är senior rekryteringskonsult och verksam inom Bohmans affärsutveckling. Han har en bakgrund från flertalet ledande kommersiella roller och tio års erfarenhet från ledningsgruppsarbete, i huvudsak från näringslivet inom konsult- och mediebolag och stor erfarenhet av att verka i gränslandet mellan näringsliv och samhälle. Han har även flerårig erfarenhet från ideell sektor.

Emil är arbetar primärt med seniora rekryteringar inom försäljning, affärsutveckling samt MarCom.