Emil Hemström

Emil Hemström är senior rekryteringskonsult och verksam inom Bohmans affärsutveckling. Han har en bakgrund från flertalet ledande kommersiella roller och tio års erfarenhet från ledningsgruppsarbete, i huvudsak från näringslivet inom konsult- och mediebolag. Emil har lång erfarenhet av att verka i gränslandet mellan näringsliv och samhälle, samt flerårig erfarenhet från ideell sektor. På Bohmans arbetar Emil primärt med seniora rekryteringar inom försäljning, affärsutveckling och MarCom.

Kontakta Emil

Mobil: +46 (0) 703 77 14 44
E-post: emil.hemstrom@bohmans.com