Erika Eliasson Ekberger

Erika har gedigen erfarenhet av rekrytering kopplat till sina roller som vice VD, försäljningschef och senior rådgivare med fokus på tillväxt, försäljning och strategisk PR inom reglerade finansiella företag. Hon har därutöver egen erfarenhet av story telling och thought leadership samt byggande av personliga varumärken bl a från rollen som vice VD för fintech-företaget Lendify och som ordförande för Swedish FinTechAssociation. Erika har även 20 års erfarenhet av styrelsearbete från industribolag samt i finansiella företag under Finansinspektionens tillsyn.