Gry Jansen

Gry är rekryteringskonsult och researcher. Hennes huvuduppdrag är att aktivt söka, effektivt attrahera och noggrant utvärdera de mest kvalificerade och lämpliga kandidaterna för att säkerställa den optimala matchningen mellan kandidat och uppdragsgivare.

Med bakgrund inom tv-, reklam- och kulturbranschen, har Gry en omfattande erfarenhet av att producera filmer och arbeta med regi, innehållsutveckling och projektledning inom både nationella och internationella kanaler och produktionsbolag.

Gry har en beteendevetenskaplig examen från Stockholms universitet samt Södertörns högskola. Hennes specialisering inom psykologi och HR ger henne en unik förmåga att inte bara identifiera högkvalificerade kandidater, utan även att förstå deras motivationsfaktorer och hur de bäst kan passa in, integreras och trivas i en organisation.

Kontakta Gry

Mobil: +46 (0) 704 90 39 93
E-post: gry.jansen@bohmans.com