Gustaf Setterblad

Gustaf Setterblad är Head of Tech Recruitment med huvudsaklig inriktning på chefer och nyckelpersoner. Han hjälper din organisation att identifiera de största talangerna inom Tech oavsett vilken fas ni befinner er i, med affären i fokus. Med cirka 20 års erfarenhet från både framgångsrika och innovativa företag har han gedigen kunskap om hur affärsvärden maximeras genom nya produkter, tekniska lösningar och effektiva organisationer.

Gustafs unika kontaktnät och förståelse för de utmaningar som finns i många företag gör honom till en stor tillgång. Han är snabb, får saker att hända och levererar alltid hög kvalitet. Han har en Fil kand från Stockholms universitet, med fokus på företagsekonomi samt har därutöver en MBA-examen från Sophia Antipolis, Frankrike.