Hans har en bakgrund från ledande befattningar inom byråsidan sedan mer än 20 år där han har arbetat med FMCG, kedjeföretag och även B2B, såväl nationellt som nordiskt och globalt. Fokus har legat på kommunikationsstrategier och varumärkesutveckling.
Hans har dessutom arbetat med affärsutveckling samt MarComSell. Han har ett starkt intresse för människor som individer samt för människor i team.
Hans är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg.