Hans är seniorkonsult med fokus på Executive Search av ledande befattningar och nyckelpersoner inom den marknadsföring, kommunikation och försäljning. Hans kommer från ledande befattningar på byråsidan sedan mer än 20 år där han har arbetat med FMCG, kedjeföretag och även B2B, såväl nationellt som nordiskt och globalt. Fokus har legat på kommunikationsstrategier och varumärkesutveckling.

Hans är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg.