Kenneth Arnström

Han är styrelseledamot och Senior Partner med marketing och sales som bas och arbetar med att leda konsumentdrivet internationellt förändringsarbete där organisation, onlinedimensionen och varumärke ger förutsättningar för konkurrenskraft. Ett ytterligare fokus är ledarskapsfrågor för bolag oavsett om de är verksamma i eller utanför Sverige. Kenneth har haft ledande internationella befattningar i marknadsledande företag inom bl a FMCG och online på bl a Diageo, Expekt, Carlsberg, Swedish Match samt SanofiPasteur-MSD.