Tanja är PR Coordinator och Researcher på Bohmans Nätverk. Hon har tidigare jobbat på kommunikationsbyrån Hallvarsson & Halvarsson och kommer senast från Cloudberry Urban Souls som är en kommunikationsbyrå inriktad på samhällsbyggnad och stadsutveckling.

Tanja har tidigare arbetat inom eventmarketing och varit politiskt engagerad inom Moderaterna under sin studietid vid Stockholms universitet. Hon har en kandidatexamen i reklam och PR från Stockholms universitet samt har läst Retorikkonsultprogrammet vid Södertörns Högskola. Utöver det studerar hon nu Marketing Communication and Fashion på Masternivå vid Stockholms universitet.