Den digitala omställningen förändrar allt. Företag vill bli mer kundcentrerade då kunderna förväntar sig ett individanpassat bemötande. Teknologiska landvinningar möjliggör nya sätt att inhämta information om kunder och omvärld som genom digitala verktyg snabbt kan omvandlas till värdeskapande produkter, tjänster och dialoger. Allt går snabbare både ute bland kunderna och inne bland företagen.

Marknadsavdelningar ser ett allt större behov att ställa om sin verksamhet och arbeta mer tvärfunktionellt med andra avdelningar i företaget – från IT och HR till logistik och produktion. Förändringen driver på nya organisationsmodeller, omställning i arbete och att nya kompetenser och egenskaper behöver integreras i verksamheten.

Bohmans område inom Strategi- och Organisationsutveckling, kallat Labbet, arbetar med att hjälpa företag och byråer i förändring och digital transformation att skapa ett bättre arbetsflöde i organisationen, minska friktionen och optimera resurserna. Det gör vi genom att stötta företag i att:

  • Definiera intern målbild om hur man vill vara och agera som marknadsavdelning
  • Mappa företaget mot Bohmans Transformationskarta och definierade förändringsflöden för att tydliggöra gap mellan verklighet och önskad målbild.
  • Genomföra organisatorisk genomlysning inklusive arbetsprocesser, martech, kompetensinventering och interna kommunikationsflöden
  • Uvärdera kanalval för att säkerställa att centrala aktiviteter med starkast effekt prioriteras och aktiveras på bästa och att organistionsstrukturen kan stötta det
  • Utarbeta en roadmap för förändring inklusive implementeringsplan med ansvarsdelegering

Labbet arbetar kontinuerligt med att ta pulsen på marknads- och kommunikationsavdelningar genom branschrapporter såsom Framtidens Marknadsavdelning och Framtidens Byrå.

Beställ rapport

För mer information, kontakta gärna Anders Welin på anders.welin@bohmans.com, mobil: 070 633 21 37