En affärsutvecklare eller Business Developer är ansvarig för att identifiera och skapa nya affärsmöjligheter. Rollen innebär att bygga och upprätthålla relationer, analysera marknadstrender och utveckla strategier för att driva företagets tillväxt.

Arbetsuppgifter

 • Marknadsanalys: Utföra omfattande marknadsanalyser för att identifiera affärsmöjligheter och förstå konkurrenternas styrkor och svagheter.
 • Relationsskapande: Bygga och upprätthålla starka relationer med potentiella kunder, samarbetspartners och andra intressenter.
 • Försäljningsstrategier: Utveckla och genomföra effektiva försäljningsstrategier för att maximera försäljningen och intäkterna.
 • Nyhetskällor: Hålla sig uppdaterad om branschnyheter och trender för att vara proaktiv i att identifiera nya affärsmöjligheter.
 • Förhandlingsförmåga: Förhandla avtal och affärsavtal för att säkerställa ömsesidigt fördelaktiga affärsrelationer.
 • Affärsplaner: Utveckla affärsplaner och rapportera till ledningen om möjliga utvecklingsområden och tjänste- och produktförbättringar för att stödja tillväxt.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet: Minst 5-7 års erfarenhet av affärsutveckling, försäljning eller liknande befattning, helst inom relevant bransch.
 • Utbildning: Högskoleutbildning inom företagsekonomi, marknadsföring, industriell ekonomi eller närbesläktat område, eller motsvarande arbetslivserfarenhet. 
 • Relationsbyggande: Sociala färdigheter och förmåga att etablera och underhålla relationer.
 • Analytisk kompetens: Förmåga att analysera marknadsdata, konkurrenter och kundbehov för att forma effektiva affärsstrategier.
 • Försäljningskompetens: Framstående förmåga att förstå kundens behov och övertyga dem om företagets värde.
 • Kreativitet: Förmåga att tänka innovativt och föreslå nya idéer och affärsmodeller.

Exempel på liknande roller och besläktade funktioner där Bohmans Nätverk kan stötta med rådgivning och rekrytering:

 • Affärsutvecklingschef
 • Försäljningschef
 • Partnerships Manager
 • Key Account Manager
 • Corporate Development Manager