En Brand Director är ansvarig för att utveckla och förvalta företagets varumärke för att skapa en enhetlig och positiv upplevelse för kunder och intressenter. Rollen innebär strategiskt arbete för att bygga och stärka varumärket i linje med företagets övergripande affärsmål.

Arbetsuppgifter

 • Varumärkesstrategi: Utveckla och implementera en övergripande varumärkesstrategi som stödjer företagets affärs- och marknadsmål.
 • Varumärkesidentitet: Definiera och kommunicera företagets varumärkesidentitet, inklusive värderingar, riktlinjer och visuella profil.
 • Varumärkesbyggande: Skapa och genomföra initiativ för att bygga varumärkesmedvetenhet och positiv exponering.
 • Kreativ ledning: Övervaka och leda den kreativa utvecklingen av marknadsföringsmaterial och kampanjer för att säkerställa konsekvens med varumärkesidentiteten.
 • Säkra enhetlig varumärkeskommunikation: Samarbeta med andra avdelningar, särskilt marknadsföring och kommunikation, för att integrera varumärkesbudskap i alla relevanta kanaler.
 • Uppföljning: Mäta och analysera varumärkesprestanda och kunduppfattning för att identifiera förbättringsområden.
 • Relationsbyggande: Bygga och underhålla relationer med intressenter, inklusive kunder och partners, för att stärka varumärkets trovärdighet.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet: Minst 8-10 års erfarenhet inom varumärkesutveckling, marknadsföring eller relaterade områden, med minst 3 års erfarenhet i en ledande position.
 • Utbildning: Högskoleutbildning inom marknadsföring, företagsekonomi eller närbesläktade områden, eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
 • Strategisk höjd: Förmåga att tänka strategiskt och förstå varumärkets roll i att uppnå affärsmål.
 • Kreativitet: Kreativt tänkande för att utveckla innovativa varumärkesinitiativ och kampanjer.
 • Kommunikationsfärdigheter: Utmärkta skriftliga och muntliga kommunikationsfärdigheter för att effektivt kommunicera varumärkesbudskap.
 • Ledarskap: Starka ledaregenskaper för att leda och inspirera kreativa team och samarbeta med andra avdelningar.

Exempel på liknande roller och besläktade funktioner där Bohmans Nätverk kan stötta med rådgivning och rekrytering:

 • Brand Manager
 • Brand Strategist
 • Head of Branding
 • Brand Marketing Director
 • Director of Brand and Communications
 • Chief Brand Officer (CBO)