Byråchefen är ansvarig för att leda och driva en reklam- eller kommunikations-/PR-byrå. Rollen fokuserar på att säkerställa att byrån levererar högkvalitativa tjänster till sina kunder och att upprätthålla en framgångsrik och lönsam verksamhet.

Arbetsuppgifter

 • Affärsutveckling: Identifikation och uppsökande av nya kunder och projekt för att utöka byråns kundportfölj.
 • Ledning och strategisk planering: Utveckla och implementera övergripande strategier för byråns tillväxt och framgång. Ledning av teamet för att säkerställa att strategierna genomförs framgångsrikt.
 • Kundrelationer: Bygga och upprätthålla starka relationer med befintliga och potentiella kunder. Förstå deras behov och se till att byråns tjänster möter förväntningarna.
 • Projektledning: Övervaka och hantera olika projekt för att säkerställa att de levereras i tid och inom budget. Samordna arbete inom byrån.
 • Budgetansvar: Ansvara för byråns ekonomi, inklusive budgetering, kostnadskontroll och lönsamhetsanalys.
 • Kreativ styrning: Försäkra att byråns kreativa arbete håller hög kvalitet och är i linje med kundernas vision och mål.
 • Personalhantering: Ledning och utveckling av personal inom byrån, inklusive kreativa och administrativa team.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet: Minst 8-10 års erfarenhet från byråvärlden, med minst 3 års erfarenhet i en ledande befattning.
 • Utbildning: Högskoleutbildning inom marknadsföring, kommunikation, företagsekonomi eller en närbesläktad disciplin, eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
 • Affärsförståelse: Djup förståelse för affärsstrategi, marknadsföring och kreativitet.
 • Kundorientering: Starka mellanmänskliga färdigheter och förmåga att bygga långsiktiga kundrelationer.
 • Ledarskap: Erfarenhet av att leda och utveckla framgångsrika team.
 • Kreativitet: Förmåga att förstå och bedöma kreativa koncept och idéer.
 • Projektledning: Stark förmåga att organisera och driva projekt mot framgångsrik genomförande.

Exempel på liknande roller och besläktade funktioner där Bohmans Nätverk kan stötta med rådgivning och rekrytering:

 • Chief Operating Officer (COO)
 • Creative Director
 • Marknadschef
 • Chief Marketing Officer (CMO)
 • Kommunikationschef
 • Managing Director (för kreativa byråer)
 • Chief Creative Officer (CCO)