VD är ytterst ansvarig för företagets övergripande strategi, resultat och framgång. Rollen innebär att leda företaget i enlighet med styrelsens beslut och att säkerställa att organisationen når sina affärsmål och överträffar förväntningarna. I VD-rollen ligger även att ansvara för ledningsgruppsarbetet och VD leder ytterst samtliga medarbetare i organisationen. 

Arbetsuppgifter

 • Strategisk ledning: Utveckla och implementera övergripande strategier för att uppnå verksamhets-, affärs- och tillväxtmål.
 • Stakeholder relations: Bygga och upprätthålla starka relationer med styrelsen, investerare, anställda, kunder och andra intressenter.
 • Operativt ledarskap: Övervaka och leda den dagliga verksamheten för att säkerställa effektivitet och överensstämmelse med verksamhets- eller affärsplanen.
 • Budget och finansiell styrning: Ansvara för företagets finansiella prestation, inklusive budgetering, kostnadskontroll och rapportering.
 • Företagskultur och ledarskap: Forma och främja en stark företagskultur och ge tydligt ledarskap för att engagera och inspirera medarbetarna.
 • Riskhantering: Identifiera och hantera affärsrisker och möjligheter för att säkerställa hållbarhet och tillväxt.
 • Extern representation: Representera företaget externt genom att delta i branschevenemang, nätverkande, offentliga framträdanden och i media.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet: Minst 10-15 års erfarenhet av att leda verksamhet och medarbetare.
 • Utbildning: Relevant högskoleutbildning inom företagsekonomi, ledning eller närbesläktat område, eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
 • Strategisk höjd: Förmåga att utveckla och implementera framgångsrika strategier för att möta företagets mål.
 • Ledarskap: Starkt ledarskap och förmåga att bygga och inspirera framgångsrika team.
 • Kommunikationsförmåga: Förmåga att engagera både internt och externt.
 • Resultatorienterad: Förmåga att leverera resultat och överträffa affärsmål.
 • Förändringsledning: Erfarenhet av att navigera och leda företaget genom förändringar och utmaningar och att utveckla verksamhet och affär.

Exempel på liknande roller och besläktade funktioner där Bohmans Nätverk kan stötta med rådgivning och rekrytering:

 • Chief Executive Officer (CEO)
 • Managing Director
 • President
 • Chief Operating Officer (COO)
 • Chief Financial Officer (CFO)
 • Chief Strategy Officer (CSO)
 • Generalsekreterare
 • Strategisk affärsutvecklare