När powerpoint byts ut till blöjor och barnvagn

17 juni, 2024

Pappa med barn på axlarna

När ditt fokus skiftar från powerpoint till blöjor och barnvagn är vi redan igång. Vi vet att du är viktig. Det är din ersättare också. Bohmans gör tiden som du ger ditt barn under föräldraledigheten till en bra tid även för de som är kvar på jobbet. Att trygga den kontinuitet som du annars brukar stå för är en utmaning. En smidig övergång kräver planering, att tidigt anlita en interimskonsult för att verksamheten ska fortsätta fungera. Då kan en konsult lättare komma in i rollen. Det minskar risken för produktionsbortfall och säkerställer att viktiga projekt fortsätter utan avbrott. 

I den bästa av världar är föräldraledighet lätt att planera för, men trots det kan tiden bli knapp och plötsligt är det bråttom att få in en ny person. Därför är vi så flexibla och snabba som möjligt, för att förstå och tillgodose just ditt och din organisations behov. Det finns en rad olika fördelar med att hyra in en interimskonsult — nedan går vi igenom de viktigaste. 

Varför en interimskonsult?

  • Expertis och erfarenhet: Interims- och konsultlösningar möjliggör att tillföra specialistkompetens, inom till exempel ledarskap, förändringsledning eller affärsutveckling.
  • Perfekt matchning: En noggrann förstudie säkerställer att de utvalda konsulternas kompetens matchar uppdraget och teamet optimalt, att den konsulten som väljs inte bara har rätt kompetens utan även passar in i företaget.
  • Bästa kompetens på marknaden: En tidig kontakt ger oss möjlighet att identifiera och säkra den bästa möjliga kompetensen på marknaden. Det ökar chanserna att hitta en konsult som inte bara fyller rollen temporärt utan även kan addera värde och mångfald till företaget.
  • Minskad stress och en smidig övergång: En dialog i tid gör att konsulten introduceras på arbetsplatsen för arbetsuppgifterna, innan den ordinarie medarbetaren går på föräldraledighet. Det minskar stressen både för den anställde som går på föräldraledighet och för resten av teamet.
  • En mer långsiktig lösning: Om organisationen ser ett fortsatt behov av den kompetens som konsulten tillför, kan uppdraget förlängas eller till och med göras om till en fast anställning.
  • Förhindra avbrott i arbetsflödet: Genom att vara proaktiv och hyra in en interimskonsult minskar risken för avbrott, projekt och dagliga arbetsuppgifter fortsätter utan störningar. 

  • Snabb rekryteringsprocess: Med en tydlig plan kan rekryteringsprocessen gå snabbare och smidigare, avgörande för att undvika förseningar.
  • Långsiktiga besparingar: En väl matchad konsult fyller inte bara den temporära luckan utan kan även bidra till företagets långsiktiga utveckling, vilket kan leda till besparingar och högre effektivitet.

Att skapa en smidig övergång med hjälp av interimskonsulter görs bäst med planering och förståelse för den kompetensen som behöver ersättas. Genom att kontakta oss kan din organisation maxa chanserna att hitta den bästa kompetens, minimera stress och säkerställa kontinuitet i verksamheten. Medan ni ser fram emot semester, förser vi er med interim och konsultlösningar som möjliggör att verksamheten fortsätter att fungera som den ska. Kontakta någon av oss erik.haglof@bohmans.com erik.myrhage@bohmans.com johan.larsson@bohmans.com anders.welin@bohmans.com eller maria.bomberg@bohmans.com för att få veta mer om hur vi hjälper din organisation med interims- och konsultlösningar under föräldraledigheten och mer därtill.

Läs mer om vårt interimserbjudande och våra 8 tips på hur du på bästa sätt lyckas med onboarding av interimskonsulten.

 

Liknande nyheter