Anders Welin

Anders är seniorkonsult med fokus på organisationsutveckling och talangförsörjning. Han har mer än 15 års erfarenhet av varumärkesutveckling, marknadsföring och organisationsdesign på nationell och internationell nivå från både byrå- och kundsida. Anders är civilekonom från Stockholms Universitet i botten där han gjorde sin kandidat på Marknadsakademien.