Vi på Bohmans adderar värde till våra kunders verksamhet genom att identifiera och rekrytera de starkast lysande stjärnorna inom våra specialistområden. Alla vi som jobbar med rekrytering, search, interim och rådgivning har egen professionell erfarenhet inom våra specialistområden. 

Kommunikation & PR

Hur företag och organisationer kommunicerar internt och med sin omvärld är avgörande för framgång i en transparent och snabbrörlig värld.

Läs mer

Marknad & Reklam

Marknadsavdelningen har genomgått en transformation. Affärsmässighet och strategisk förmåga är förutsättningar för roller som marknadsdirektör och CMO.

Läs mer

Digital & MarTech

Tekniken kan förenkla marknadsförarens jobb då tekniska verktyg kan användas för att effektivisera marknadsföringsprocesser i en omni-kanalmiljö. Men det kan också bli oöverblickbart för den oinvigde.

Läs mer

Ledare

Ledarrollerna kräver i allt högre utsträckning en förmåga att förstå affären i sin helhet och att leda digitala transformationsprocesser.

Läs mer

Försäljning

Försäljning är hjärtat i en kommersiell verksamhet och att få den funktionen att leverera är skillnaden mellan framgång och fiasko. Vi rekryterar främst till funktioner på strategisk nivå.

Läs mer

Omställning & Hållbarhet

Vi på Bohmans hjälper till att framtidssäkra din verksamhet med rätt kompetenser som har förmåga att navigera din verksamhet genom den gröna omställningen.

Läs mer