Rekrytering handlar inte bara om att placera rätt kompetens på rätt plats. Det handlar också om att lära känna och förstå människor för att säkerställa matchningen mellan person, företagskultur och team. Genom att använda personlighets- och färdighetstester i våra processer når vi djupare i kandidaternas karaktär och kan mer effektivt lägga pusslet rätt.

Psykometriska tester

Olika tester kan vara en viktig del i rekryteringsprocessen. Det är ett verktyg för att förstå en kandidats karaktär. Vi på Bohmans Nätverk har lång erfarenhet av tester, då vi använt oss av dessa i våra rekryteringsprocesser under många år. Idag har vi ett partnerskap med TQ Nordic, och använder oss av deras forskningsbaserade psykometriska personlighetstester. Testerna finns i olika utförande och sammansättningen ändras beroende på tjänstens karaktär. Vi genomför testerna och är noggranna i återrapporteringen till såväl kandidat som kund. 

Personlighetstest

TQ Personlighet hjälper oss att bättre förstå kandidatens karaktärsdrag och föredragna beteendestilar i yrkeslivet. Med utgångspunkt i Big Five / HEXACO får du insyn i hur personen interagerar med andra, hur de organiserar sig själva och angriper problem, samt hur de hanterar känslor och situationer på arbetet. Testet är kvalitetssäkrat av BPS (British Psychological Society) och är ett av branschens mest träffsäkra verktyg.

När det kommer till personlighetstester är det viktigt att komma ihåg att de alltid bygger på självskattning, det vill säga individens egna uppfattningar och åsikter om sig själv. Det finns inget rätt eller fel — det handlar om att se mönster och om att hitta relevanta diskussionspunkter. Tester ska därför alltid följas upp med en återrapportering och diskussion med kandidaten. 

Färdighetstest

TQ Färdighet mäter verbal, numerisk respektive logisk kapacitet och kan användas tillsammans eller var för sig beroende på vad som är viktigast för den aktuella rollen. Testerna kan användas oavsett tjänst och tidigare erfarenhet. De kognitiva testerna är adaptiva och anpassar sig i realtid efter individens kapacitet. Ett kapacitetstest ger alla personer samma möjlighet att visa sin förmåga eller potential oavsett tidigare arbetslivserfarenhet eller utbildningsnivå.

Testernas många fördelar

Vi ser testerna som ett diskussionsunderlag som gör att vi kan nå djupare i kandidatens personlighet och färdigheter, och på detta sätt hitta fler intressanta sidor att utforska. Vi är därför positiva till tester som en del i rekryteringsprocessen, och tycker att de främsta fördelarna är att det:

  • Ger en god överblick över en persons karaktär och personlighet.
  • Skapar ett diskussionsunderlag som öppnar upp för djupare ämnen vid en intervju.
  • Ger arbetsgivaren chans att på förhand lära känna kandidatens styrkor och svagheter.
  • Gör det enklare att matcha kandidaten mot en tilltänkt arbetsgrupp och kultur.

Vill du läsa och lära dig mer om tester? Ebba Stragne, partner på Bohmans Nätverk, djupdyker i värdet av personlighetstester i rekryteringssammanhang.