Det kan finnas många skäl till att en organisation har tidsbegränsade behov av bemanning. En snabbt föränderlig omvärld ställer nya krav på kompetens inom områden som digitalisering, AI och hållbarhet och för att lösa långsiktiga kompetensbehov kan en första mer kortsiktig lösning vara ett steg på vägen.

Det kan förstås också handla om behov av specialistkompetens till en inhouseavdelning, en förändringsprocess, arbetstoppar eller så kan det vara ett sätt att testa nytt. En av de vanligaste orsakerna till att man tar in en interimskonsult är för att täcka upp under en föräldraledighet. Våra interimslösningar varierar tidsmässigt — från några månader till ett år, och i vissa fall övergår konsulten i en tillsvidareanställning. 

Bohmans har ett starkt nätverk av kvalificerade konsulter inom våra specialistområden och kan hjälpa er att snabbt hitta en interimskonsult med gedigen erfarenhet och kompetens inom det område just ni söker. Vi har exempelvis genomfört bemanningsuppdrag för interim kommunikationschef och interim marknadschef.

Åsa Elm, senior konsult inom search, rekrytering och interim på Bohmans Nätverk, har i tidigare roller som kommunikationschef och VD för kommunikationsbyråer själv använt sig av interimslösningar. Läs mer om hennes resonemang och lärdomar. Vi har också tagit fram flera rapporter och guider där det går att fördjupa sig inom frågor som rör interimslösningar.

Är ni i behov av en interimslösning, kontakta oss!