Vi är noggranna och professionella i varje steg i rekryteringsprocessen. Det uppskattar våra uppdragsgivare och kandidater. I grunden arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering, men vi vet också att varje rekrytering är unik och att vi behöver vara flexibla i vårt arbetssätt för att nå bästa resultat.

Här kan du läsa mer om vår metodik och de verktyg vi använder oss av för att få till den bästa matchningen mellan uppdragsgivare och kandidat.

Metodik

Vi ger våra kunder och kandidater den uppmärksamhet de förtjänar, med kvalitet och professionellt bemötande. Varje konsult säkerställer genomförandet av varje delmoment i rekryteringsprocessen.

Mer om vår metodik

Förstudier

När vi tar oss an ett nytt uppdrag försöker vi alltid ha ett holistiskt synsätt. Vi ser över företaget och organisationen i sin helhet, och undersöker bolagets identitet och strategi framåt. Vi tittar på var bolaget befinner sig idag och var det önskar att vara i framtiden.

Mer om förstudier

Case

En metod för att undersöka kandidaters kunskaper på djupet är case eller arbetsprov. Hos oss är case ett välanvänt verktyg som kan appliceras på alla typer av roller – oavsett senioritetsnivå. Case används ofta i slutskedet av rekryteringen, när endast några få kandidater finns kvar i processen.

Mer om case

Tester

Rekrytering handlar inte bara om att placera rätt kompetens på rätt plats. Det handlar också om att lära känna och förstå människor för att säkerställa matchningen mellan person, företagskultur och team. Genom att använda personlighets- och färdighetstester i våra processer når vi djupare i kandidaternas karaktär och kan mer effektivt lägga pusslet rätt.

Mer om tester