Oavsett om det handlar om rekrytering, search eller en interimslösning kan vi snabbt hitta den spetskompetens som det aktuella uppdraget kräver. Vi erbjuder även rådgivning inom närliggande områden, då våra kunder ofta har ett större behov än det rena rekryteringsuppdraget.

Rekrytering & Executive Search

Bohmans erfarna rekryteringskonsulter strävar efter att förstå organisationens kultur och specifika krav för den aktuella tjänsten. Genom en kombination av branschkunskap och beprövade metoder kan vi sedan identifiera och attrahera de mest kvalificerade individerna till just er organisation. Oavsett om det handlar om annonsbaserad rekrytering eller search.

Läs mer om tjänsten

Förändring & Organisationsutveckling

Våra kunder har ofta större behov än det rena rekryteringsbehovet. Därför erbjuder vi rådgivning och konsultation inom närliggande områden som kompetens- och organisationsanalys, kompetensutveckling, mentorskap och karriärcoachning. Vi stöttar även i strategi- och organisationsutveckling samt teamutveckling.

Läs mer om tjänsten

Interim

Det kan finnas många skäl till att en organisation har tidsbegränsade behov av bemanning. En snabbt föränderlig omvärld ställer nya krav på kompetens inom områden som digitalisering, AI och hållbarhet och för att lösa långsiktiga kompetensbehov kan en första mer kortsiktig lösning vara ett steg på vägen.

Läs mer om tjänsten