När vi tar oss an ett nytt uppdrag försöker vi alltid ha ett holistiskt synsätt. Vi ser över företaget och organisationen i sin helhet, och undersöker bolagets identitet och strategi framåt. Vi tittar på var bolaget befinner sig idag och var det önskar att vara i framtiden.

Oavsett om vi påbörjar ett nytt samarbete eller arbetar i ett längre partnerskap behöver vi förstå företagets målbild, utmaningar och strategier. Med detta som utgångspunkt skapar vi en stabil grund för en lyckad rekrytering. När vi kan tillsätta kompetens som matchar med  företagets varumärke, vision och värderingar, blir det enklare för bolaget att genomföra de förändringar som det står inför.

In i framtiden

Beroende av företagets vision, strategi och mer kortsiktiga taktik bestämmer vi tillsammans med uppdragsgivaren ambitionsnivån för förstudien. I vissa fall blir det en ordentlig djupdykning i organisationen, då vi får möjlighet att inventera organisationen och identifiera utmaningar och eventuella brister för genomdriva nödvändig transformation för att nå mål och vision. I andra fall kan det handla om en halvdags research och workshop för att identifiera de viktigaste framgångsfaktorerna. 

Vi på Bohmans Nätverk har genom åren arbetat med ett flertal bolag som befunnit sig i viktiga förändringsfaser. Med fokus på individer och kompetensförsörjning har vi hjälpt bolagen att förflytta sig från ett läge till ett annat. Många av våra kunder är på en förändringsresa kopplad till digitalisering och hållbar omställning — idag är princip alla bolag medvetna om att de måste genomföra förändringar, men de har inte alltid den kompetens som krävs.

Förstudiens olika delar

En förstudie tillsammans med oss på Bohmans Nätverk kan innehålla flera olika delar och dimensioner. I en mer omfattande förstudie genomför vi exempelvis:

  • Intervjuer med nyckelpersoner och relevanta medarbetare 
  • Övningar och workshops för att tydligare hitta kärnan i bolagets framtidsbild
  • Inventering av kompetens och personliga egenskaper i befintliga team
  • Formulering av kravprofil/er utifrån identifierade gap

När den önskade bilden eller framtida identiteten är utkristalliserad kan vi ta oss an själva kompetensförsörjningen. Identiteten fungerar då som en ledstjärna som guidar oss genom processen. I rekryteringsprocessen är det viktigt att hitta kandidater som speglar de värden och värderingar som finns i den önskade bilden av företaget, och samtidigt matchar teamet och kompletterar gruppdynamiken.

Följ med när Anders Welin, rekryterings- och organisationskonsult på Bohmans Nätverk, beskriver värdet av en grundlig förstudie och djupdyker i vikten av att förändringsarbete är väl förankrat hos medarbetarna

Står din organisation inför en förändring och behöver hjälp att kartlägga vilka resurser som behövs för att lyckas? Kontakta oss så hjälper vi dig med förstudie och rekrytering!