I dagens digitalt orienterade värld är effektivitet och automatisering avgörande för en framgångsrik marknadsföring och transformation. På Bohmans Nätverk strävar vi efter att stödja företag att bli konkurrenskraftiga genom att rekrytera ledare och nyckelpersoner som kan navigera och driva förändring inom hela det digitala ekosystemet, inklusive digitala produkter, plattformar och marknadsföringskanaler.

Framgångsrika verksamheter kan inte längre välja att ställa sig utanför den digitala arenan eller välja bort lösningar och tjänster inom tech. Digitala strategier är inte bara ett arbete för IT- och marknadsavdelningen, utan utgör en grundläggande del av affärsstrategin. Skiftet mot ökad digitalisering är oundviklig — företagen rör sig i den riktningen, och digitaliseringen blir normen.

I marknadsarbetet integreras digitala lösningar i varje skede — från att få insikter om målgrupper och omvärld till att planera, genomföra och mäta resultat. Tekniken har potential att förenkla marknadsavdelningens arbete genom verktyg som effektiviserar omni-channel och ger en en konsekvent kundupplevelse oavsett kommunikationskanal. Samtidigt kan den vara överväldigande för personer som inte har specialiserat sig.

Vi på Bohmans förstår utmaningarna med omställning och digitalisering. Vi är experter på att hjälpa företag och organisationer att identifiera och rekrytera rätt personer, som med sin kompetens kan bidra till en effektiv och modern marknadsavdelning. Vi hanterar våra kunders ”digitala ångest” genom att erbjuda skräddarsydda rekryteringslösningar som passar behovens komplexitet.

För mer information kontakta Erik Myrhage, erik.myrhage@bohmans.com eller Maria Bomberg, maria.bomberg@bohmans.com.

Exempel på roller som vi rekryterar till:

  • Head of Digital / Chief Digital Officer (CDO)
  • Digital Marketing Manager / Digital Marketing Specialist
  • E-Commerce Manager
  • Online Sales Manager
  • CRO Manager
  • Digital / Online / Web Analyst
  • Social Media Manager / Community Manager
  • SEM / SEO / SEA Specialist
  • UX Lead 
  • Visual / Interaction / UX / Service Designer

Head of Digital

Head of Digital är en ledande position inom företagets digitala strategi och verksamhet. Rollen fokuserar på att driva digital transformation, maximera digital närvaro och säkerställa att företagets affärsstrategi harmonierar med digitala trender och innovationer.

Läs mer om rollen

eCom Manager

En eCom Manager eller e-handelschef är ansvarig för att leda och optimera alla aspekter av företagets försäljning online. Rollen fokuserar på att öka försäljningen, förbättra användarupplevelsen och säkerställa att e-handelsplattformen är i linje med företagets övergripande affärsmål.

Läs mer om rollen

UX Lead

En User Experience Lead är en nyckelperson inom företagets digitala strategi och ansvarar för att leda och forma användarupplevelsen för digitala produkter och tjänster. Rollen fokuserar på att skapa intuitiva och användarcentrerade designlösningar för att förbättra kundnöjdhet och öka engagemanget hos användarna.

Läs mer om rollen

User Researcher

En User Researcher är ansvarig för att samla och analysera data om användarnas beteende och preferenser för att informera produktutveckling och förbättring. Rollen fokuserar på att förstå användarbehov och säkerställa att produkter och tjänster är användarvänliga och effektiva.

Läs mer om rollen

Product Owner

Rollen som Product Owner / produktägare innebär att du är ansvarig för att driva och utveckla en produkt genom att definiera och prioritera produktkrav baserade på affärs- och användarbehov. Du kommer att agera som en brygga mellan produktutvecklingsteam och olika intressenter för att säkerställa att produkten uppfyller både affärs- och användarkrav.

Läs mer om rollen