Vi ger våra kunder och kandidater den uppmärksamhet de förtjänar, med kvalitet och professionellt bemötande. Varje konsult säkerställer genomförandet av varje delmoment i rekryteringsprocessen.

1. Förstudie och kravspecifikation

Vi strävar efter att få en genuin förståelse för det enskilda företaget, inklusive krav och utmaningar för den aktuella rollen. Omfattningen på våra förstudier situationsanpassas, men det är alltid erfarna konsulter som stödjer kunden i arbetet med att definiera och skräddarsy roller utifrån företagets behov och de utmaningar man står inför, både på kort och lång sikt.

2. Kandidatsegmentering

Vi segmenterar kandidaterna inom relevanta områden och positioner, för att identifiera de allra mest lämpade och kompetenta kandidaterna på marknaden.

3. Search och/eller annonsering

Vi arbetar med aktiv search där den ansvariga konsulten söker kvalificerade kandidater via interna nätverk och för uppdraget relevanta databaser. Även vid öppen rekrytering är det vanligt att vi kompletterar med search. Vi går igenom alla ansökningar och sållar fram de bäst lämpade kandidaterna för det aktuella uppdraget. 

4. Kandidatintervjuer

Intervjuer med kandidater säkerställer rätt kompetens och personlighet. Vi använder kompetensbaserad intervjumetodik för att få en tydlig bild av kandidatens förmågor och fördjupa vår kunskap om kandidatens styrkor och svagheter. Vi djupdyker också i kandidatens värderingar och drivkrafter för att säkerställa att kandidaten matchar organisationen och rollen. Vi ger även kandidaten fördjupad information om både tjänsten och företaget.

5. Kandidatpresentation

I normalfallet presenteras de starkaste kandidaterna (3-4 stycken) för uppdragsgivaren. Vår ambition är i många fall att utmana kunden genom att presentera ytterligare några kandidater som har en lite annan profil än den mest förväntade. 

6. Case, tester och referenstagning

Ett case hjälper dig att säkerställa kandidaternas kompetens och bidrar till en rättvis process. Vi kan bistå med stöd i utformandet av case samt vara delaktiga i bedömning av hur kandidater utför detsamma. Vid personlighets- och färdighetstester använder vi oss av TQ Nordics forskningsbaserade psykometriska personlighets- och färdighetstester. Slutligen är vi mycket noggranna med att ta referenser och ser detta som ett viktigt steg i vår process. 

7. Bakgrundskontroll 

Vi vill gärna tro det bästa om människor och att de är ärliga i en rekryteringsprocess. De allra flesta är också det, men skulle uppdragsgivaren vilja genomföra en bakgrundskontroll som inte enbart grundar sig på angivna referenser så kan vi hjälpa till med det. Det kan handla om att verifiera en kandidats bakgrund gentemot de handlingar som kommit in i ansökan, samt kontrollera övrig information som framkommit i samband med rekryteringen. Frågor som utbildning, anställningar, domar, privatekonomi, medieexponering eller andra engagemang kan vara aktuella. Bakgrundskontroller är en tjänst vi upphandlar från en extern samarbetspartner

8. Anställning

Vi ger stöd till våra uppdragsgivare i samband med avtalsskrivning, löneförhandling, pensionsavtal och andra förmånsfrågor.

9. Success mentoring

Under rekryteringsprocessen har vi lärt känna uppdragsgivaren väl. För att ge kandidaten en flygande start erbjuder vi stöttning av kandidaten under en första tid, så att on-boardingen blir så snabb och smidig som möjligt. Prata med din rekryteringskonsult om hur vi kan hjälpa till. 

10. Uppföljning

Vi strävar alltid efter att förbättra och utveckla vår service gentemot kunder och kandidater. Som ett led i detta följer vi upp varje genomförd rekrytering för att säkerställa att båda parter är nöjda med hur rekryteringen gått till. Uppföljning sker normalt inom sex månader efter avslutat uppdrag.

Står du i startgroparna inför en rekrytering? Kontakta oss — vi hjälper dig bena ut processen!