Search

Vi identifierar och approcherar kandidater utöver det vanliga. I många fall personer som inte själva aktivt skulle söka ett nytt jobb. Alla våra konsulter har gedigna och relevanta nätverk och Bohmans Nätverk består av drygt 55 000 kandidater. Vi intervjuar sedan de intresserade kandidaterna och väljer ut de som allra bäst matchar uppdraget.

Annonsbaserad rekrytering

En enklare metod är annonsrekrytering. Vi sköter utvärdering av annonssvar och genomför intervjuer. Vid dessa stämmer vi av att kandidaten har rätt kompetens och personlighet samt motivation och engagemang för den aktuella befattningen. De mest intressanta kandidaterna för befattningen presenteras sedan för uppdragsgivaren.

Interim

När företag eller andra organisationer har tidsbegränsade behov av en speciell och kvalificerad kompetens inom våra huvudområden har vi lösningen. Vi hjälper er att hyra in en konsult med gedigen erfarenhet och den kompetens ni behöver, ett starkt alternativ till att anställa.

Läs mer om Bohmans Interim Solutions

Rådgivning

Våra kunder har ofta större behov än det rena rekryteringsbehovet. Vi erbjuder konsultation inom närliggande områden som kompetensanalys, kompetensutveckling, mentorskap och karriärcoaching. Kontakta oss gärna för ytterligare information.

Strategi- och organisationsutveckling

Är din Marknads- och Kommunikationsavdelning organiserad strukturellt, emotionellt och med rätt kompetenser för att få ut mest av medarbetare och de digitala möjligheterna? Bohmans område inom Strategi- och Organisationsutveckling, kallat Labbet, arbetar med att hjälpa företag i förändring och digital transformation att skapa ett bättre arbetsflöde i organisationen, minska friktionen och optimera resurserna.

Läs mer om Bohmans Lab

Affärsområden

Vår verksamhet är indelad i fyra huvudsakliga affärsområden med fyra affärsområdesansvarig.

Våra affärsområden

Metod

Vi ger våra kunder och kandidater den uppmärksamhet de förtjänar, med kvalitet och professionellt bemötande. Varje konsult säkerställer genomförandet av varje delmoment i arbetsprocessen.

Vår metod