Bohmans erfarna rekryteringskonsulter strävar efter att förstå organisationens kultur och specifika krav för den aktuella tjänsten. Genom en kombination av branschkunskap och beprövade metoder kan vi sedan identifiera och attrahera de mest kvalificerade individerna till just er organisation. Oavsett om det handlar om annonsbaserad rekrytering eller search.

Rekrytering

Vår grundmetodik är kompetensbaserad rekrytering, det vill säga en strukturerad process som fokuserar på att identifiera och matcha de kompetenser som är nödvändiga för en specifik tjänst. Utifrån kravprofilen bedömer vi kandidaternas kunskaper, färdigheter, förmågor och personliga egenskaper och får fram ett faktabaserat och träffsäkert beslutsunderlag. 

Men vi är också övertygade om att “mjuka” värden spelar roll för en lyckad rekrytering. Vi vill se människan bakom kostymen och djupdyker i värderingar och personlighet för att förstå om kandidaten matchar organisationen och teamet. 

I de flesta rekryteringsuppdragen annonserar vi den utlysta tjänsten. Det är ett bra sätt för att nå ut brett och skapa en dynamisk process. I normala fall är uppdragsgivaren synlig i annonsen, men i vissa fall gör vi en neutral annons där uppdragsgivaren är dold.

Executive Search 

Renodlad search används framförallt i chefsrekrytering, när vi söker ledningspositioner och andra nyckelpersoner. Vi definierar de viktigaste kandidatattributen, branschsegment och specifika organisationer där spetskompetensen kan finnas. Därefter identifierar vi och tar kontakt med kandidater som vi tror är lämpade för den aktuella tjänsten. Många gånger handlar det om att kontakta personer som inte själva aktivt skulle söka ett nytt jobb. 

Alla våra konsulter har gedigna och relevanta nätverk och vi har över 30 000 kandidater i vår databas. Vi använder även externa databaser som till exempel LinkedIn Recruiter och Gritify

Vi har tagit fram flera rapporter och guider där det går att fördjupa sig inom frågor som rör rekrytering.

Är ni i behov av rekryteringsstöd, kontakta oss!