Tack för att du vill vara en del av vårt nätverk genom att registrera ditt CV i vår kandidatbank. Att skydda din integritet är viktigt för oss. Här beskriver vi hur Bohmans Nätverk behandlar dina personuppgifter när du väljer att registrera dig hos oss. 

Det är viktigt för oss att du som väljer att bli en del av vårt nätverk har förtroende för hur vi hanterar din integritet och dina personuppgifter. Enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) / GDPR är vi skyldiga att lämna information om vår behandling av dina personuppgifter. Nedan förklarar vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Bohmans Nätverk AB, org.nummer 556482-8407, Grev Turegatan 20, 114 46 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka uppgifter behandlar vi?

Vi behandlar de personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuell bild, utbildning, utbildningsintyg, arbetsbetyg och yrkeserfarenhet och andra uppgifter du lämnar om dig själv i din ansökan) som du lämnat till oss eller som finns allmänt tillgängliga på exempelvis LinkedIn. Vi behandlar inga känsliga personuppgifter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi baserar vår behandling av personuppgifter på två rättsliga grunder, nämligen (i) för att fullgöra våra skyldigheter och iaktta våra rättigheter inom arbetsrätten och (ii) på en intresseavvägning (vi har vägt vårt intresse av att använda uppgifterna mot ditt integritetsintresse). Vi använder dina uppgifter för att fullgöra våra skyldigheter och iaktta våra och våra kunders rättigheter inom arbetsrätten.

Om vi eller våra kunder skulle bli föremål för anspråk enligt diskrimineringslagen behandlar vi dina personuppgifter för att kunna tillvarata våra rättigheter. Så här använder vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Vi behandlar dina personuppgifter efter en intresseavvägning för att:

  • överväga olika kandidater utifrån olika erfarenheter och meriter och studieresultat,
  • efter att du lämnat ditt samtycke, föreslå dig som kandidat till våra kunder,
  • administrera kallelse och bokning av tid för intervju och,
  • administrera ditt CV, personliga brev, betyg, tester och examensbevis.

Vår bedömning är att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att Bohmans Nätverk AB ska kunna söka efter och utvärdera kandidater på våra kunders uppdrag.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Bohmans Nätverk. Uppgifterna delas med Grade / Workbuster som behandlar ansökningsuppgifter och handlingar för vår räkning som s.k. personuppgiftsbiträde. Har du aktivt sökt en specifik tjänst kommer dina personuppgifter att delas med rekryterande bolag. Har du inte aktivt sökt en specifik tjänst delger vi inte dina personuppgifter med våra kunder. Detta sker inte förrän du, efter kontakt med oss, aktivt uppgett att du är intresserad av att föra en sådan dialog.

Hur länge behandlar och sparar vi dina personuppgifter?

I den del vår behandling grundar sig på en intresseavvägning (se ovan). I den del vi behandlar uppgifter för att fullgöra våra skyldigheter och iaktta våra och våra kunders rättigheter inom arbetsrätten.

Bohmans Nätverk gallrar vidare regelbundet kandidatbanken för att det ska uppfylla sitt syfte och hållas uppdaterad. Dina personuppgifter behandlar vi konfidentiellt och vi gallrar dem när de inte är relevanta för att kunna utföra searchuppdrag. Du kan när som helst begära att vi tar bort dina uppgifter ur vår databas. 

Om du vill att dina personuppgifter korrigeras, uppdateras, tas bort eller begränsas på något sätt — vänligen kontakta oss. Du kan också uppdatera din profil när som helst genom att följa samma procedur som för att registrera en ny ansökan.

Dina rättigheter

Du har rättigheter enligt Dataskyddsförordningen, som innebär rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och att begära rättelse av dina personuppgifter.

Om förutsättningarna enligt artikel 17 eller 18 i Dataskyddsförordningen är uppfyllda har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter.

Om förutsättningarna enligt artikel 21 i Dataskyddsförordningen är uppfyllda har du rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen. Om du vill läsa mer om dina rättigheter till insyn, rättelse, radering etc. kan du läsa artikel 29 gruppens guidelines on transparency.

Vill du kontakta oss?

Om du vill använda dig av dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-545 899 30 eller e-post till info@bohmans.com.