Våra kunder har ofta större behov än det rena rekryteringsbehovet. Därför erbjuder vi rådgivning och konsultation inom närliggande områden som kompetens- och organisationsanalys, kompetensutveckling, mentorskap och karriärcoachning. Vi stöttar även i strategi- och organisationsutveckling samt teamutveckling.

Genom förstudier hjälper vi till att identifiera organisationens förutsättningar att bemöta och dra nytta av digitalisering och förändringar i omvärlden. Det kan handla om att titta på hur marknadsorganisationen ser ut, för att sedan analysera utvecklingspotentialen och skapa ett bättre arbetsflöde i organisationen, minska friktionen och optimera resurserna.

Vi hjälper vår kund att framtidssäkra sin organisation och utveckla en modern kommunikations- eller marknadsavdelning. Det gör vi genom att:

  • Definiera intern målbild om hur man vill vara och agera som avdelning
  • Mappa företaget mot vår transformationskarta och definierade förändringsflöden för att tydliggöra gap mellan verklighet och önskad målbild
  • Genomföra organisatorisk genomlysning inklusive arbetsprocesser, MarTech, kompetensinventering och interna kommunikationsflöden
  • Utvärdera kanalval för att säkerställa att centrala aktiviteter med starkast effekt prioriteras och aktiveras på bästa sätt och att organisationsstrukturen kan stötta det
  • Utarbeta en roadmap för förändring inklusive implementeringsplan med ansvarsdelegering

Bohmans arbetar kontinuerligt med att ta pulsen på marknads- och kommunikationsavdelningar genom branschrapporter såsom Framtidens Marknadsavdelning och Framtidens Byrå. Du kan även få vägledning om hur du kan framtidssäkra din organisation.

Vill du diskutera hur du kan utveckla din kommunikations- eller marknadsavdelning, kontakta oss!