Vi utmanar rådande normer och konventioner med en strävan att bidra till samhällsutvecklingen. Vi drivs av att ständigt finna människor som gör skillnad och vill påverka kommunikations- och rekryteringsbranschen i en positiv och inkluderande riktning. 

Ansatsen är att arbeta långsiktigt — att inte bara se våra uppdrag som en affär — och vi strävar efter att påverka individer och företag positivt även på längre sikt. I rekryteringsprocesserna försöker vi alltid att presentera så breda urval av kandidater som möjligt — med en mångfald avseende ålder, kön, etnicitet, erfarenheter och bakgrund. Vi hyllar modiga personer som tänker utanför ramarna och inte bara trampar på i gamla invanda hjulspår. Det gäller både kunder och kandidater. 

Vi har aktivt drivit frågan om åldersdiskriminering, exempelvis att vid en viss ålder inte längre vara intressant för vissa typer av jobb. Vi har skrivit debattartiklar på ämnet och medverkat i både SVT och TV4.

I vår podcast samt i krönikor och andra mediautspel strävar vi efter att ta upp aktuella ämnen kopplat till rekrytering samt att ständigt ifrågasätta normer och konventioner.

Vi vill vara med och driva utvecklingen i hela branschen. Därför genomför vi regelbundet undersökningar som lyfter de utmaningar och trender som påverkar kommunikationsbranschen.

Vi genomför regelbundet event, mingel och frukostseminarier. Vill du bli inbjuden och regelbundet ta del av färska nyheter och insikter när det kommer till vår spetskompetens inom marknads- och kommunikationsbranschen? Missa inget nytt genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Våra etiska riktlinjer

  • All känslig information vi får från kandidater eller kunder behandlas konfidentiellt och i enlighet med vår integritetspolicy.
  • Bohmans accepterar inte diskriminering utifrån faktorer som kön, ålder, etnicitet eller sexuell läggning.
  • Bohmans ger inte kunder branschmässig exklusivitet. Däremot kan inte samma konsult samtidigt arbeta med uppdrag som direkt konkurrerar med varandra.
  • Bohmans searchar inte efter kandidater hos våra kunder. En kund definieras som ett företag där Bohmans har haft uppdrag de senaste 18 månaderna.
  • Kandidater som blivit placerade av Bohmans kontaktas inte aktivt om nya jobb.
  • Om kandidater som jobbar på kundföretag själva aktivt tar kontakt med Bohmans och meddelar att de söker nya jobb kan de vara med som kandidater i andra rekryteringsuppdrag.

Fortfarande nyfiken på hur vi utmanar rådande normer? Vi för gärna en dialog kring Bohmans bidrag till en positiv och inkluderande samhällsutveckling. Kontakta oss!