En metod för att undersöka kandidaters kunskaper på djupet är case eller arbetsprov. Hos oss är case ett välanvänt verktyg som kan appliceras på alla typer av roller – oavsett senioritetsnivå. Case används ofta i slutskedet av rekryteringen, när endast några få kandidater finns kvar i processen.

Varför använda case?

Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att vårt fokus är att hitta kandidater som matchar de kompetenser som krävs för rollen. Genom att göra ett arbetsprov får kandidaten en möjlighet att visa sin kompetens i ett verklighetstroget sammanhang. Till skillnad från ett CV eller en portfolio visar ett case på en konkret och aktuell kunskap, och här går det tydligt att se vad kandidaterna klarar av.

Primärt är det arbetsgivaren som tar fram uppgiften, men rekryteringskonsulten finns alltid med som rådgivare och stöd i utformandet. Om uppdragsgivaren önskar hjälper Bohmans till att ta fram uppgiften i sin helhet. 

Rättvis bedömning

Vi anser att arbetsprover är ett bra komplement till en intervju, då det ger alla kandidater möjligheten att prestera. Kandidaterna får samma case, vilket skapar en rättvis process där alla deltar på exakt samma villkor. I efterhand blir det enkelt att jämföra kandidaternas kunskaper och på ett objektivt sätt bedöma vem som har tagit sig an uppgiften och levererat på bästa sätt.

Genomförandet av ett verklighetstroget case är inte bara ett sätt att säkerställa kandidatens kunskaper, utan också ett sätt för kandidaten att få känna på vad rollen innebär. Ett case som utformas på ett genomtänkt sätt kan därför bidra till en bra matchning mellan företag och individ.

När du tar fram ett case

Vi på Bohmans brukar rekommendera någon form av case i de flesta rekryteringar vi genomför. Längst med vägen har vi samlat på oss insikter om vilka faktorer som är viktiga att ha i åtanke vid framtagandet av ett case. 

Vi hjälper dig gärna att utforma ett case, men om du vill påbörja arbetet själv kan det vara bra att börja i rätt ände. Innan du sätter i gång att utforma ditt case är det viktigt att du noggrant tänker igenom innehållet. I vår guide får du inspiration genom 12 konkreta frågor, vägledning och rekommendationer. Ladda ner den idag!

Casets många fördelar

Sammanfattningsvis går det att konstatera att det finns många fördelar med att använda sig av case i sin rekryteringsprocess. Vi på Bohmans Nätverk tycker att några av de allra viktigaste fördelarna är att:

  • Det säkerställer och kontrollerar kandidatens kompetens.
  • Det skapar en rättvis process, där alla kandidater deltar på lika villkor.
  • Det ger kandidaten chans att på förhand känna på tjänstens arbetsuppgifter.
  • Det ger arbetsgivaren chans att på förhand förstå kandidatens arbetssätt.
  • Det bidrar till en högre trivsel samt mindre risk för en felrekrytering.

Läs mer och få Ebba Stragnes, partner på Bohmans Nätverk, argument för hur du tar din rekrytering till nästa nivå genom att använda dig av case eller arbetsprov.