Hur företag och organisationer kommunicerar internt och med sin omvärld är avgörande för framgång i en transparent och snabbrörlig värld. Vi ser att våra uppdragsgivare lägger stort fokus på dialog och förtjänad uppmärksamhet i egna eller icke-köpta kanaler och PR blir ett allt viktigare komplement till köpt reklam. Samtidigt blir skiljelinjen mellan vad som är PR och vad som är reklam mindre tydlig.

Bohmans konsulter har en bakgrund och djup kunskap inom hela PR- och kommunikationsområdet. Vi hjälper dig att stärka ditt team inom kommunikation, oavsett om det är en kommunikationsdirektör, PR-konsult eller pressansvarig. Vi genomför rekrytering och search på alla nivåer inom kommunikationsområdet och hjälper er även med snabba interimslösningar.

För mer information och frågor om hur vi arbetar, kontakta i första hand Åsa Elm, asa.elm@bohmans.com eller Erik Haglöf, erik.haglof@bohmans.com.

Exempel på roller som vi rekryterar till:

 • Kommunikationsdirektör / Kommunikationschef / Head of Communication  
 • Kommunikationsansvarig / Kommunikationsstrateg
 • Projektledare
 • Kommunikatör extern eller intern kommunikation
 • PR-konsult / PR-ansvarig / Event Manager
 • Presschef / Pressansvarig / Pressekreterare
 • Public Affairs Manager 
 • Investor Relations Manager / IR-konsult
 • Content Manager / Social Media Manager / Content Producer 
 • Webbredaktör / Editor
 • Insamlingschef

Kommunikationsansvarig

En kommunikationsansvarig leder och styr företagets övergripande kommunikationsarbete. I det fall det finns en övergripande kommunikationschef brukar en ansvarig leda ett specifikt område inom kommunikationsområdet, till exempel extern kommunikation, intern kommunikation eller medierelationer.

Läs mer om rollen

Presschef

Presschefen är ansvarig för att leda och hantera organisationens kontakter med media i syfte att säkerställa en enhetlig och korrekt bild av företaget i media. Ofta innefattar också rollen ett ansvar för att företaget sociala medier.

Läs mer om rollen

Content Manager

En Content Manager är ansvarig för att leda och utveckla strategi och innehåll i företagets kommunikationskanaler. Rollen innebär att vara redaktör för extern webb, intranät eller sociala medier och se till att det skapas engagerande och relevant innehåll för att driva varumärkesmedvetenhet, arbetsgivarvarumärket eller generellt  öka engagemang från målgruppen.

Läs mer om rollen

Internkommunikatör

En internkommunikatör ansvarar för kommunikationen inom organisationen. Rollen fokuserar på att hålla anställda informerade, engagerade och uppdaterade om företagets mål, framsteg och nyheter via företagets egna digitala och muntliga kanaler.

Läs mer om rollen