Våra olika rapporter riktar sig till dig som arbetar med eller är intresserad av organisations- och affärsutveckling, marknadsföring och kommunikation. 

Syftet med rapporterna är att ge insikt om hur trender, ny teknik, förändrad mediekonsumtion och köpbeteende påverkar marknads- och kommunikationsavdelningens, samt byråernas sätt att organisera sig. De presenterar också verktyg som kan hjälpa dig att fatta rätt beslut i situationer där organisatorisk förändring och talangförsörjning är en avgörande punkt på agendan.