Det kommersiella arbetet med försäljning i spetsen är motorn i alla företag. En följd av digitaliseringen är att marknadsföring och försäljning/affärsutveckling växer ihop till en process. Vi på rekryteringsföretaget Bohmans är specialiserade på intäktsdrivande roller där sälj, säljledning och affärsutveckling är centrala.

Försäljning är hjärtat i en kommersiell verksamhet och att få den funktionen att leverera är skillnaden mellan framgång och fiasko. Digitaliseringen har haft en omvälvande inverkan på försäljningsarbetet, och det har skett förändringar på flera nivåer. Arbetet har blivit mer internationellt, datadrivet, effektivt och anpassningsbart till kundernas förväntningar och behov. Det har gjort att de kommersiella rollerna har fått en mer strategisk dimension och de som bäst anpassar sig till dessa förändringar har störst chanser att lyckas i den digitala eran.

För mer information kontakta Erik Myrhage, erik.myrhage@bohmans.com eller Anders Welin, anders.welin@bohmans.com.

Exempel på roller som vi rekryterar till:

Försäljningschef

Försäljningschefen är ansvarig för att leda och driva företagets försäljningsstrategi. Rollen innebär att sätta och följa upp försäljningsmål för att säkerställa att företaget når eller helst överträffar sina försäljningsmål. I arbetet ingår också att rekrytera, utveckla och inte minst motivera försäljningsteamet.

Läs mer om rollen

Customer Success Manager

En Customer Success Manager är ansvarig för att bygga och upprätthålla starka relationer med kunder för att säkerställa deras framgång och nöjdhet. Rollen fokuserar på att förstå kundens behov, optimera användningen av produkter eller tjänster och främja långsiktiga samarbeten.

Läs mer om rollen

Produktchef

Produktchefen är en person som ansvarar för att leda utvecklingen och förvaltningen av företagets produkter. Rollen innebär att definiera produktstrategier, övervaka produktutvecklingsprocessen, och säkerställa att produkterna möter marknadens behov och företagets affärsstrategi.

Läs mer om rollen

Kundansvarig

Kundansvarig eller Key Account Manager (KAM) är ansvarig för att bygga och förvalta långsiktiga relationer med nyckelkunder för att maximera kundnöjdhet, upprätthålla lönsamhet och öka försäljningen. Rollen innebär en proaktiv strategisk planering för att förstå och tillgodose kundens unika behov.

Läs mer om rollen

Chief Revenue Officer

En Chief Revenue Officer (CRO) spelar en central roll i att driva företagets tillväxt och lönsamhet genom att skapa och genomföra strategier för ökad intäktsgenerering. Rollen som CRO är en strategisk ledarposition inom företagsledningen och fokuserar på att öka intäkterna och optimera intäktsströmmarna för företaget.

Läs mer om rollen