Bohmans Nätverk startades av Claes Bohman 1993. Han tyckte att det behövdes en ny aktör inom rekrytering som såg människor som individer och inte som handelsvara. 

Att det skedde just i början av 90-talet var ett tecken i tiden. Vid den här perioden skedde omfattande reformer som syftade till att öppna upp för ökad konkurrens och mångfald. Till exempel blev det möjligt för privata aktörer att starta arbetsförmedlingsverksamhet och det tidigare radio- och TV-monopolet avskaffades, vilket öppnade upp för kommersiell radio och TV. Samtidigt röstade vi för ett medlemskap i EU. 

Allt detta skapade en bra grund för att starta Bohmans Nätverk. Inte minst införandet av kommersiell radio och TV skapade ett stort behov av marknadsmänniskor som kunde jobba med den nya reklammarknaden som öppnades upp. 

Claes ville med Bohmans Nätverk skapa en informell och personlig mötesplats där kandidater blev sedda och fick tid att presentera sig och berätta om sina ambitioner och drömmar. Claes menade att det behövdes en ny kraft som såg människor som individer och inte som en handelsvara. Syftet var att forma ett rekryteringsföretag som såg människan bakom kostymen och på så vis matcha uppdragsgivaren med individen, på riktigt. 

Den grundinställningen bär vi med oss och gör att vi inte nöjer oss med de svar en annons genererar. Vi vill möta människan bakom meritlistan. För att få till den bästa matchningen mellan uppdragsgivare och kandidat tittar vi både på hårda fakta och kulturella aspekter. 

Vi har alltid arbetat med uppdragsgivare på såväl byrå- som kundsida, och vi har en väl beprövad process. Men vi har aldrig velat utvecklas till en rekryteringsfabrik. Kvalitet i varje enskilt uppdrag har alltid stått i fokus. Vi är stolta över att vara en boutique med personlig service. Bohmans använder de möjligheter som tekniken ger, men är måna om det personliga bemötandet i en alltmer digitaliserad värld. 

Vi har varit trogen våra specialistområden och alla våra seniora konsulter har egen erfarenhet av rollerna vi rekryterar till. Vi har byggt upp ett unikt nätverk med över 30 000 proffs registrerade i vår kandidatbank. 

Under våra 30 år i branschen har vi hela tiden drivits av att finna individer som gör skillnad.