Marknadsavdelningen har genomgått en transformation. Den digitala dimensionen genomsyrar i princip allt. Affärsmässighet och strategisk förmåga är förutsättningar för roller som marknadsdirektör och CMO. Rekrytering inom marknadsföring är därför allt viktigare.

Marknadsfrågorna blir allt mer komplicerade i och med att omvärlden blir mer komplex. Paradoxalt nog blir det allt lättare att få fram mycket information om målgruppen och det blir allt fler kommunikationskanaler, men samtidigt blir det allt svårare att nå ut.  

Vi har byggt upp vår kompetens och vårt nätverk inom marknadsföring sedan starten 1993, och delar gärna med oss av våra tankar kring framtidens marknadsorganisation. Vi hjälper er med rekrytering inom marknadsföring att finna nästa individ som ska göra skillnad hos er, oavsett om det avser rekrytering av en ny person, ersättare eller interimskonsult.

För mer information och frågor om hur vi arbetar, kontakta i första hand Erik Myrhage, erik.myrhage@bohmans.com eller Anders Welin, anders.welin@bohmans.com.

Exempel på roller inom marknadsföring som vi rekryterar till:

Marknadsdirektör

Marknadsdirektören / Marknadschefen är en nyckelfigur inom företagets ledningsgrupp och ansvarar för att utveckla och genomföra marknadsstrategier som stödjer företagets affärs- och tillväxtmål. Rollen innefattar att leda marknadsteamet, bygga varumärke, skapa marknadsföringskampanjer och säkerställa att företagets produkter eller tjänster når och engagerar rätt målgrupp.

Läs mer om rollen

Projektledare

En projektledare eller Account Manager är ansvarig för att bygga och underhålla starka relationer med befintliga kunder för att maximera kundnöjdhet och öka försäljning. Rollen kräver en kombination av färdigheter inom försäljning, kundhantering, relationsbyggande och strategisk planering. Rollen har många olika funktioner och ansvarsområden, vilket också skiftar mellan olika företag och byråer.

Läs mer om rollen

Marketing Specialist

En Marketing Specialist är en viktig medlem av marknadsavdelningen och ansvarar för att säkerställa kvalitén på olika marknadsaktiviteter och kampanjer. Rollen innefattar att stödja utvecklingen och genomförandet av marknadsstrategier för att öka varumärkesexponering, generera leads och stärka kundengagemang.

Läs mer om rollen

Creative Director

En Creative Director är ansvarig för att leda och inspirera kreativa team för att skapa innovativa och effektiva lösningar som uppfyller företagets strategiska mål och förstärker varumärket. Rollen involverar övergripande ansvar för den kreativa visionen och utvecklingen av olika kreativa projekt.

Läs mer om rollen