Cornilla von Plomgren

Cornilla arbetar med tillsättning av chefer och specialister inom hållbarhet, affärsutveckling och kommunikation. Positioner som kräver förståelse för den gröna omställningen och ställer höga krav på förändringsledning samt förmåga att hantera risker och maximera hållbar tillväxt. Exempel på roller är VD, kommunikations- och/eller hållbarhetschefer, affärsutvecklare samt ledare inom den ideella sektorn.

Cornilla har en bakgrund som kommunikationsdirektör, kommersiell chef, generalsekreterare samt utvecklat hållbarhetserbjudanden inom ett globalt IT-företag. Hon har också varit interim VD i företag verksamma inom miljö och klimatsektorn.

Hon har mångårig erfarenhet av koncernledning med branscherfarenhet från bank/finans, logistik, IT samt ideell sektor. Hon har en juristexamen från Stockholms universitet och studier i företagsekonomi. Genom åren har hon arbetat i olika delar av världen, bland annat i Vietnam, Storbritannien och Jordanien. Hon drivs av visionen att vi lever i en möjlighetsorienterad tid där verksamheter som tar en tydlig position i den gröna omställningen blir vinnare både ur ett affärs- och planetperspektiv. It’s time for the green take off!

Kontakta Cornilla

Mobil: +46 (0) 760 49 28 00
E-post: cornilla.vonplomgren@bohmans.com