Erik Haglöf

Erik är vd med fokus på rekrytering av chefer och nyckelpersoner inom hela kommunikationsområdet samt Affärsområdesansvarig för rekryteringar inom PR & Kommunikation. Han är en flitig debattör när det gäller bl a normer på arbetsmarknaden och har skrivit två uppmärksammade böcker ”Om TV och Reklam” samt ”Tänk Tvärtom” om Diesel for Successful Livings varumärkesbygge.

Han har mer än 20 års erfarenhet av rekryterande roller med en gedigen bakgrund från ledande befattningar både från kund-/köparsidan samt byråvärlden. Erik är verksam på Bohmans sedan 2001 som seniorkonsult och huvudägare. Han har en civilekonom- och MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm samt Università Commerciale Luigi Bocconi i Milano, Italien.