Head of Digital är en ledande position inom företagets digitala strategi och verksamhet. Rollen fokuserar på att driva digital transformation, maximera digital närvaro och säkerställa att företagets affärsstrategi harmonierar med digitala trender och innovationer.

Arbetsuppgifter

 • Digital strategi: Utveckla och implementera en övergripande digital strategi för att stödja företagets affärsmål och tillväxtplaner.
 • Ledarskap: Ansvar för att bygga och leda ett team av digitala specialister, inklusive digitala marknadsförare, user researchers, produktspecialister och utvecklare.
 • Teknisk innovation: Hålla sig uppdaterad om de senaste digitala trenderna och teknologiska framstegen för att integrera innovativa lösningar i den digitala strategin.
 • Digital marknadsföring: Övervaka och optimera digitala marknadsföringsinsatser, inklusive sociala medier, SEO och PPC, för att maximera synlighet och konvertering online.
 • E-handel och plattformsutveckling: Ansvara för e-handelsstrategi och utveckling av digitala plattformar för att förbättra kundupplevelsen och öka försäljningen online.
 • Dataanalys: Använda data för att utvärdera prestanda, summera insikter och fatta informerade beslut som gynnar företagets tillväxt och konkurrenskraft.
 • Säkerhet och integritet: Garantera att digitala plattformar och datahantering uppfyller krav gällande standarder och integritetslagstiftning.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet: Minst 8 års erfarenhet av att leda digitala projekt, strategier och produkter, gärna inom olika branscher och kontext.
 • Ledarskap: Ledarskapskompetens med förmågan att motivera och utveckla teamet.
 • Teknisk kompetens: God förståelse för digital teknik, plattformar och verktyg samt kunskap om e-handelslösningar och konvertering.
 • Analytiskt tänkande: Förmåga att använda data för att fatta strategiska beslut och optimera digitala insatser.
 • Kommunikation: Utmärkta kommunikationsfärdigheter för att samordna och kommunicera digitala initiativ internt och externt.
 • Affärsförståelse: Förståelse för företagets övergripande affärsstrategi och hur digitala insatser kan stödja dessa mål.

Exempel på liknande roller och besläktade funktioner där Bohmans Nätverk kan stötta med rådgivning och rekrytering:

 • Chief Digital Officer (CDO)
 • Digital Marketing Director
 • Digital Marketing Manager
 • Performance Marketing Manager 
 • Growth Marketing Manager
 • Director of Digital Innovation
 • Head of Marketing Strategy
 • Online Marketing Director
 • Online Marketing Manager
 • E-commerce Director
 • Head of E-Commerce
 • Digital Strategy Manager
 • Chief Technology Officer (CTO)
 • Chief Information Officer (CIO)
 • Director of Data Analytics and Insights